Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

9

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Thập Niên 70: Cùng Trượng Phu Tướng Quân Xuyên Tới Nuôi Con Ở Biên Cương

Truyện có 1078 chương.
1
Nghèo rớt mùng tơi 1
2
Nghèo rớt mùng tơi 2
3
Nghèo rớt mùng tơi 3
4
Không muốn sống một cách uất ức 1
5
Không muốn sống một cách uất ức 2
6
Không muốn sống một cách uất ức 3
7
Lòng người ác độc 1
8
Lòng người ác độc 2
9
Lòng người ác độc 3
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Người đàn ông vừa lạnh lùng vừa cương nghị 1
15
Người đàn ông vừa lạnh lùng vừa cương nghị 2
16
Người đàn ông vừa lạnh lùng vừa cương nghị 3
17
Người đàn ông vừa lạnh lùng vừa cương nghị 4
18
Hai người đều nhớ nhau sâu sắc 1
19
Hai người đều nhớ nhau sâu sắc 2
20
Hai người đều nhớ nhau sâu sắc 3
21
Giải quyết mối họa ngầm một cách hoàn mỹ 2
22
Giải quyết mối họa ngầm một cách hoàn mỹ 3
23
Khoe khoang thành biến khéo thành vụng 1
24
Khoe khoang thành biến khéo thành vụng 2
25
Khoe khoang thành biến khéo thành vụng 3
26
Bạn chơi trông nhà giữ sân 1
27
Bạn chơi trông nhà giữ sân 2
28
Bạn chơi trông nhà giữ sân 3
29
Khuyên bảo 1
30
Khuyên bảo 2
31
Khuyên bảo 3
32
Hao tổn tâm sức thuần ngỗng 1
33
Hao tổn tâm sức thuần ngỗng 2
34
Hao tổn tâm sức thuần ngỗng 3
35
Thế tử Quốc Công không muốn cưới vợ 1
36
Thế tử Quốc Công không muốn cưới vợ 2
37
Thế tử Quốc Công không muốn cưới vợ 3
38
Tính toán 1
39
Tính toán 2
40
Cuộc gặp lãng mạn đẫm máu 1
41
Cuộc gặp lãng mạn đẫm máu 2
42
Cuộc gặp lãng mạn đẫm máu 3
43
Ác có ác báo 1
44
Ác có ác báo 2
45
Ác có ác báo 3
46
Lần đầu ở cùng nhau 1
47
Lần đầu ở cùng nhau 2
48
Đây là người yêu của tôi 1
49
Đây là người yêu của tôi 2
50
Đây là người yêu của tôi 3
51
Đây là người yêu của tôi 4
52
Đây là người yêu của tôi 5
53
Đây là người yêu của tôi 6
54
Đây là người yêu của tôi 7
55
Đây là người yêu của tôi 8
56
Đây là người yêu của tôi 9
57
Đồng chí Tần, gả cho tôi đi 1
58
Đồng chí Tần, gả cho tôi đi 2
59
Đồng chí Tần, gả cho tôi đi 3
60
Đồng chí Tần, gả cho tôi đi 4
61
Đồng chí Tần, gả cho tôi đi 5
62
Đồng chí Tần, gả cho tôi đi 6
63
Đồng chí Tần, gả cho tôi đi 7
64
Đồng chí Tần, gả cho tôi đi 8
65
Đồng chí Tần, gả cho tôi đi 9
66
Trận chiến hơi lớn 1
67
Trận chiến hơi lớn 2
68
Trận chiến hơi lớn 3
69
Trận chiến hơi lớn 4
70
Trận chiến hơi lớn 5
71
Trận chiến hơi lớn 6
72
Trận chiến hơi lớn 7
73
Trận chiến hơi lớn 8
74
Trận chiến hơi lớn 9
75
Bị bán còn giúp đếm tiền 1
76
Bị bán còn giúp đếm tiền 2
77
Bị bán còn giúp đếm tiền 3
78
Bị bán còn giúp đếm tiền 4
79
Bị bán còn giúp đếm tiền 5
80
Bị bán còn giúp đếm tiền 6
81
Bị bán còn giúp đếm tiền 7
82
Vả mặt bôm bốp, thật sảng khoái 1
83
Vả mặt bôm bốp, thật sảng khoái 2
84
Vả mặt bôm bốp, thật sảng khoái 3
85
Vả mặt bôm bốp, thật sảng khoái 4
86
Sự trừng phạt cuối cùng 1
87
Sự trừng phạt cuối cùng 2
88
Sự trừng phạt cuối cùng 3
89
Sự trừng phạt cuối cùng 4
90
Sự trừng phạt cuối cùng 5
91
Sự trừng phạt cuối cùng 6
92
Sự trừng phạt cuối cùng 7
93
Vệ Lăng là đoàn trưởng 1
94
Vệ Lăng là đoàn trưởng 2
95
Vệ Lăng là đoàn trưởng 3
96
Vệ Lăng là đoàn trưởng 4
97
Vệ Lăng là trung đoàn trưởng 5
98
Chị, có phải chị đang nhớ anh rể không 1
99
Chị, có phải chị đang nhớ anh rể không 2
100
Chị, có phải chị đang nhớ anh rể không 3