Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

6

Bình

32

Nhân Vật

4

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Thần Bí Chi Kiếp (Bản Dịch) (4)

Aaron

Nhân vật chính

Aaron đầu thai thành phàm nhân ở thế giới vô ma, linh hồn lại có thể xuyên mộng thành thần ở thế gi…

Quạ Đen - Percy

Quạ Đen - Percy - Một cảnh sát mật, sau khi trải qua sự kiện thần bí và bị ô nhiễm, hắn đã bị cục đ…

Giáo Sĩ - Nicolas Inam

Giáo Sĩ - Nicolas Inam - Một giáo sĩ của Thánh Linh Giáo, một tín đồ trung thành của Hư Vọng Chi Li…

Bồ Câu Trắng - Liliat Doren

Bồ Câu Trắng - Liliat Doren - Một Phi Phàm Giả đi trên con đường "Diệu", là một trong những tín đồ …