Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Nhân Vật

Thêm

Ủng Hộ Truyện Tái Sinh Để Vươn Lên Dẫn Đầu (Tái Sinh Ở Hồng Kông Năm 1950) của tác giả Nháo Nháo Bất Ái Nháo

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc. Mỗi truyện được nhận tối đa 1000000 TLT ủng hộ cho mỗi tháng.

Trang Truyện