Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

27

Bình

138

Nhân Vật

1

Thêm

Danh sách chương truyện Ta! Thành Lập Tổ Chức Sát Thủ Ở Thế Giới Huyền Huyễn (Dịch)

Truyện có 867 chương.
1
Ám sát
2
Không ai có thể may mắn trốn thoát
3
Huyết Sát lệnh
4
Chứng cứ
5
Giao dịch
6
Nhất đẳng sát thủ hàng chữ ‘Nhân’
7
Huyết Sát Các
8
Huyết Sát Các (2)
9
Nửa đêm canh ba, lấy mạng chó của ngươi!
10
Đốc Sát Sứ
11
Đốc Sát Sứ (2)
12
Quá yếu
13
Điểm uy vọng
14
Trấn Ngục Ma Các
15
Trấn Ngục Ma Các (2)
16
Giải quyết tứ đại thành chủ
17
Giải quyết tứ đại thành chủ
18
Ủy thác mới
19
Sát thủ tam đẳng hàng chữ Huyền
20
Sát thủ tam đẳng hàng chữ Huyền (2)
21
Tuyền Thủy quận
22
Phương Thiên Minh
23
Mạch nước ngầm dao động
24
Mạch nước ngầm dao động (2)
25
Không biết tự lượng sức
26
Thiên Diện Hồ
27
Cầm đao chém giết
28
Cầm đao chém giết (2)
29
Bốn bề là địch
30
Kế hoạch
31
Thái Hư Kinh tầng thứ hai
32
Thái Hư Kinh tầng thứ hai (2)
33
Kẻ ngu xuẩn
34
Vũ Trấn xuất thủ
35
Vũ Trấn xuất thủ (2)
36
Lấy một giết ba
37
Giao dịch với Liễu gia
38
Càn Khôn Vô Giới môn
39
Càn Khôn Vô Giới môn (2)
40
Con cá cắn câu
41
Con cá cắn câu (2)
42
Dụ dỗ
43
Lòng nghi ngờ
44
Lòng nghi ngờ (2)
45
Lính đánh thuê Huyết Sát
46
Tính tàn sát áp đảo
47
Tính tàn sát áp đảo (2)
48
Hạ màn
49
Bắt đầu hành động.
50
Bắt đầu hành động. (2)
51
Hành thích vua thành công
52
Cuộc chiến của Dưỡng Thần Cảnh
53
Cuộc chiến của Dưỡng Thần Cảnh
54
Lửa giận của Liễu Trì Vân
55
Nỗi sợ hãi của đời người
56
Nỗi sợ hãi của đời người (2)
57
Cuộc chiến đấu kịch liệt
58
Xúi giục
59
Xúi giục (2)
60
Bắt đầu thu lưới
61
Ba gia tộc bị diệt
62
Tân hoàng đăng cơ
63
Tân hoàng đăng cơ (2)
64
Đại quân đột kích
65
Binh đến dưới thành
66
Tình huống không đúng
67
Tình huống không đúng
68
Toàn bộ đại quân bị tiêu diệt
69
Sứ thần của Yên Thủy
70
Con sâu con kiến
71
Con sâu con kiến (2)
72
Kim Viên Chính ngu ngốc
73
Kim Viên Chính ngu ngốc (2)
74
Tai nạn
75
Mục nát
76
Khô Huyền
77
Khô Huyền (2)
78
Quy hàng?
79
Bắt đầu tiến hành
80
Bắt đầu tiến hành
81
Khai chiến
82
Cuối Hoàng Tuyền
83
Cuối Hoàng Tuyền (2)
84
Tập kích ba đại vương triều
85
Tin dữ không ngừng truyền đến.
86
Tin dữ không ngừng truyền đến. (2)
87
Giao chiến
88
Bách Lý Tông
89
Bách Lý Tông (2)
90
Loạn sát
91
Bách Lý Tông muốn chết
92
Chuẩn bị
93
Vô Cực Môn
94
Vô Cực Môn (2)
95
Ngụy trang tinh vi.
96
Ninh Phong Hạ nghi ngờ
97
Giết chóc bắt đầu
98
Giết chóc bắt đầu (2)
99
Thiếu niên thần bí
100
Hành hạ đến chết