Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

12

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Ta Là Thần Cấp Đại Phản Phái (Dịch) (2)

Luyện Khí Tầng Bốn ·
5 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay hay hay hay

Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
18 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay