Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

11

Bình

22

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Có Nhất Kiếm (Bản Dịch)

Truyện có 3391 chương.
3391
Toại Minh di tích
3390
Kiếm bộn
3389
Đấu giá
3388
Tiên Các Thương Hội
3387
Không dạy con, lỗi của cha
3386
sinh không gặp thời
3385
Không cẩn thận
3384
Đệ Nhất Tĩnh Chiêu
3383
phóng đãng
3382
mời Quan Đế đi một chuyến
3381
Đế Uyên
3380
chính đồ
3379
gặp Đế liền bái
3378
Đế chi pháp tắc
3377
Đại Đế bí cảnh
3376
Cung nghênh Quan Đế
3375
Tuyệt đối không thể
3374
cơ hội
3373
Bi Tâm Từ
3372
Chu Chu
3371
như mộng
3370
phí hoài năm tháng
3369
cảm ơn
3368
cáo biệt
3367
Bảo trọng
3366
sự thật tàn khốc
3365
Ngươi là ma quỷ sao?
3364
Ta thì sao?
3363
Rất hận ta?
3362
Rốt cục cũng trưởng thành
3361
Tán kiếp
3360
Không được
3359
Ta chỉ là đi ngang qua
3358
đạo hữu
3357
Thần phục!
3356
Đại Đế!
3355
thôn phệ tu vi
3354
còn quá non
3353
Biến cố
3352
Còn may!
3351
Vạn Kiếp Chi Thân
3350
không dám nghĩ sâu
3349
Phạm Chiêu Đế!
3348
Phạm Chiêu Đế, cút ra đây!
3347
Đạo Pháp Thần Quyền
3346
Đế Thừa
3345
cứu vớt vũ trụ?
3344
Sơ Thủy Chân Thánh
3343
Quân mà chết, thiếp đi theo
3342
trưởng lão Đế tộc
3341
Đế Diệt Chi Quyền
3340
Chí Chân Chi Ý!
3339
Thấp nhất đều là Chân Thánh!
3338
nhưng thì tính sao?
3337
Phản công!
3336
Tố thánh thân! Ngưng thánh hồn!
3335
Thánh giai
3334
nhất kiếm song ý
3333
Không!
3332
Ác Đạo Chi Tâm!
3331
Mượn đồ
3330
Chân Thánh chi kiếp
3329
Man Hoang Thánh Tổ
3328
Chân Thánh chi ý
3327
Tả Thánh
3326
bị động
3325
Làm người xấu, phải dùng đầu óc
3324
Man Hoang Yêu Tổ
3323
Đại trận thủ hộ
3322
Bẻ gãy nghiền nát
3321
quay về bình tĩnh
3320
khẳng khái
3319
Chỉ có thể liều một phen
3318
cùng xem
3317
Kiếm Kinh
3316
Đã xảy ra chuyện gì?
3315
Cởi nhiều một chút
3314
đau lòng nhức óc
3313
đột nhiên khai khiếu
3312
quá cương
3311
nguyện ý
3310
Hạo Nhiên
3309
Khổ Nạn Kiếm Đạo
3308
Trú Hàn
3307
Bỉ Ngạn văn minh biên niên sử
3306
Tạo Hóa Ngọc Điệp
3305
Gấp năm lần!
3304
hiểu chuyện
3303
Tống Uyên
3302
Khởi động trận pháp
3301
khủng bố!
3300
muốn đào móc
3299
tuyệt vọng
3298
quay lại
3297
Tùy thời hoan nghênh
3296
Thật là hung ác
3295
Họ Phạm?
3294
Bỉ Ngạn ấn ký!
3293
Không thể tranh cãi!
3292
cả giận