Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

8

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia (DỊCH)

Truyện có 602 chương.
602
Lần rút thăm tốt nhất 2
601
601
600
Phong thái vô song 3
599
Phong thái vô song 2
598
Phong thái vô song 1
597
Chói lọi lóa mắt 2
596
Chói lọi lóa mắt 1
595
Giỏi giang đến đâu cũng phải biết cách "đổ nước" 3
594
Giỏi giang đến đâu cũng phải biết cách "đổ nước" 2
593
Giỏi giang đến đâu cũng phải biết cách "đổ nước" 1
592
Hai chọi hai với ai 2
591
Hai chọi hai với ai 1
590
Thua tụt quần 2
589
Thua tụt quần 1
588
Oan gia ngõ hẹp 3
587
Oan gia ngõ hẹp 2
586
Oan gia ngõ hẹp 1
585
Pháp hội chính thức bắt đầu 2
584
Pháp hội chính thức bắt đầu 1
583
Đối thủ ba người rưỡi 3
582
Đối thủ ba người rưỡi 2
581
Đối thủ ba người rưỡi 1
580
Hoang Hải Pháp Hội 2
579
Hoang Hải Pháp Hội 1
578
Vu oan giá họa 2
577
Vu oan giá họa 1
576
Có mưu đồ khác 3
575
Có mưu đồ khác 2
574
Có mưu đồ khác 1
573
Nợ ân tình khó trả 2
572
Nợ ân tình khó trả 1
571
Gặp lại trong không vui 3
570
Gặp lại trong không vui 2
569
Gặp lại trong không vui 1
568
Tu La Đạo Tôn, Hoắc Tu 2
567
Tu La Đạo Tôn, Hoắc Tu 1
566
Lên đường dự hội 2
565
Lên đường dự hội 1
564
Danh sách mời quỷ dị 2
563
Danh sách mời quỷ dị 1
562
Ngọc trạc và Thảo Châu Mãnh 3
561
Ngọc trạc và Thảo Châu Mãnh 2
560
Ngọc trạc và Thảo Châu Mãnh 1
559
Tin tốt và tin xấu 2
558
Tin tốt và tin xấu 1
557
Thiết Thụ nở hoa 2
556
Thiết Thụ nở hoa 1
555
Nghi vấn về cái chết 3
554
Nghi vấn về cái chết 2
553
Nghi vấn về cái chết 1
552
Trước sau như một, tiến về phía trước 2
551
Trước sau như một, tiến về phía trước 1
550
Cần ngoại lực 2
549
Cần ngoại lực 1
548
Dẫn đường đi 3
547
Dẫn đường đi 2
546
Dẫn đường đi 1
545
Thu hoạch phong phú 2
544
Thu hoạch phong phú 1
543
Mầm mống còn sót lại 2
542
Mầm mống còn sót lại 1
541
Lại giở trò cũ 3
540
Lại giở trò cũ 2
539
Lại giở trò cũ 1
538
Người quen cũ chưa từng gặp mặt 2
537
Người quen cũ chưa từng gặp mặt 1
536
Vi sư rất xem trọng ngươi (Canh thứ hai bảo đảm) 3
535
Vi sư rất xem trọng ngươi (Canh thứ hai bảo đảm) 2
534
Vi sư rất xem trọng ngươi (Canh thứ hai bảo đảm) 1
533
Chuyện cấp bách nhất 2
532
Chuyện cấp bách nhất 1
531
Dẫn sói vào nhà 2
530
Dẫn sói vào nhà 1
529
Mưu đồ riêng 3
528
Mưu đồ riêng 2
527
Mưu đồ riêng 1
526
Kế hoạch ba bước 2
525
Kế hoạch ba bước 1
524
Cuối cùng cũng có một trận chiến 3
523
Cuối cùng cũng có một trận chiến 2
522
Cuối cùng cũng có một trận chiến 1
521
Mặc ngươi gió táp mưa sa, mặc ngươi thiên địa tịch diệt 2
520
Mặc ngươi gió táp mưa sa, mặc ngươi thiên địa tịch diệt 1
519
Đối mặt đại năng Nguyên Anh 2
518
Đối mặt đại năng Nguyên Anh 1
517
Nhóc tỳ độc địa 3
516
Nhóc tỳ độc địa 2
515
Nhóc tỳ độc địa 1
514
Ngươi nhận lầm người rồi 2
513
Ngươi nhận lầm người rồi 1
512
Thanh Tuyền lão tổ muốn khóc cũng không ra nước mắt 3
511
Thanh Tuyền lão tổ muốn khóc cũng không ra nước mắt 2
510
Thanh Tuyền lão tổ muốn khóc cũng không ra nước mắt 1
509
Đến phủ thực hiện lời hứa 2
508
Đến phủ thực hiện lời hứa 1
507
Chuẩn bị xong chưa 2
506
Chuẩn bị xong chưa 1
505
Lâm Phong luyện bảo 3
504
Lâm Phong luyện bảo 2
503
Lâm Phong luyện bảo 1