Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

8

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia (DỊCH)

Truyện có 602 chương.
1
Hệ thống hố cha 1
2
Hệ thống hố cha 2
3
Làm lão gia gia cho người ta 1
4
Làm lão gia gia cho người ta 2
5
Địch tập kích! 1
6
Địch tập kích! 2
7
Địch tập kích! 3
8
Cây già có vấn đề! 1
9
Cây già có vấn đề! 2
10
Lần rút thưởng đầu tiên 1
11
Lần rút thưởng đầu tiên 2
12
Lần rút thưởng đầu tiên 3
13
Lừa ngươi không thương lượng 1
14
Lừa ngươi không thương lượng 2
15
Lưu Quang chiến Đào Hoa 1
16
Lưu Quang chiến Đào Hoa 2
17
Ta nhớ mặt ngươi rồi! 1
18
Ta nhớ mặt ngươi rồi! 2
19
Ta nhớ mặt ngươi rồi! 3
20
Mau vào bát của sư phụ. 1
21
Mau vào bát của sư phụ. 2
22
Lần rút thưởng thứ hai 1
23
Lần rút thưởng thứ hai 2
24
Lần rút thưởng thứ hai 3
25
Sư phụ phải tự cường 1
26
Sư phụ phải tự cường 2
27
Gặp kẻ đào tường! 1
28
Gặp kẻ đào tường! 2
29
Thiên tài vẫn lạc 1
30
Thiên tài vẫn lạc 2
31
Hai chiếc nhẫn 1
32
Hai chiếc nhẫn 2
33
Làm vú em không dễ dàng! 1
34
Làm vú em không dễ dàng! 2
35
Cạnh tranh chức lão gia gia  1
36
Cạnh tranh chức lão gia gia  2
37
Lão nãi nãi... 1
38
Lão nãi nãi... 2
39
Đệ nhất thánh địa thì thế nào? 1
40
Đệ nhất thánh địa thì thế nào? 2
41
Trợ giúp cùng khảo nghiệm 1
42
Trợ giúp cùng khảo nghiệm 2
43
Bất ngờ tới tấp 1
44
Bất ngờ tới tấp 2
45
Địch nhân, tu sĩ Kim Đan kỳ 1
46
Địch nhân, tu sĩ Kim Đan kỳ 2
47
Khởi động, công cụ mới của hệ thống! 1
48
Khởi động, công cụ mới của hệ thống! 2
49
Tiểu gia hỏa, ngươi làm loạn đủ chưa? 1
50
Tiểu gia hỏa, ngươi làm loạn đủ chưa? 2
51
Ngươi nghĩ nhiều quá rồi 1
52
Ngươi nghĩ nhiều quá rồi 2
53
Thứ hai! Thứ ba? 1
54
Thứ hai! Thứ ba? 2
55
Thứ hai! Thứ ba? 3
56
Thánh nữ bi thảm 1
57
Thánh nữ bi thảm 2
58
Phúc lợi ẩn tàng 1
59
Phúc lợi ẩn tàng 2
60
Đại sư huynh và tiểu sư đệ 1
61
Đại sư huynh và tiểu sư đệ 2
62
Ly biệt 1Ly biệt 1
63
Ly biệt 2
64
Con thứ Hầu phủ, Hạo Nhiên Chính Khí 1
65
Con thứ Hầu phủ, Hạo Nhiên Chính Khí 2
66
Uy lực của phúc duyên đạt đến tối đa 2
67
Sư phụ lừa gạt đồ đệ 1
68
Sư phụ lừa gạt đồ đệ 2
69
Cha nợ con trả 1
70
Cha nợ con trả 2
71
Môn đồ Phật giáo 1
72
Môn đồ Phật giáo 2
73
Truy binh ép sát 1
74
Truy binh ép sát 2
75
Hòa thượng hung mãnh, Nhị Thập Tứ Chư Thiên La Hán Trận! 1
76
Hòa thượng hung mãnh, Nhị Thập Tứ Chư Thiên La Hán Trận! 2
77
Hai đứa trẻ chém rắn 1
78
Hai đứa trẻ chém rắn 2
79
Phương thức chính xác để bắt sống đối thủ 1
80
Phương thức chính xác để bắt sống đối thủ 2
81
Hộ Pháp Phật Binh, Kinh Lôi Thiền 1
82
Hộ Pháp Phật Binh, Kinh Lôi Thiền 2
83
Địa cung vô danh 1
84
Địa cung vô danh 2
85
Nhiệm vụ chi nhánh ngẫu nhiên! 1
86
Nhiệm vụ chi nhánh ngẫu nhiên! 2
87
Vừa thoát hổ huyệt, lại vào sói hang 1
88
Vừa thoát hổ huyệt, lại vào sói hang 2
89
Kiếm tu Thục Sơn 1
90
Kiếm tu Thục Sơn 2
91
Đánh chó rớt nước 1
92
Đánh chó rớt nước 2
93
Đang chờ ngươi đấy, tên giặc trọc! 1
94
Đang chờ ngươi đấy, tên giặc trọc! 2
95
Đang chờ ngươi đấy, tên giặc trọc! 3
96
Đầu nguồn Huyết Hà 1
97
Đầu nguồn Huyết Hà 2
98
Xem ngươi chết như thế nào! 1
99
Xem ngươi chết như thế nào! 2
100
Ngươi là người tốt. 1