Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

8

Bình

23

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Quật Khởi Thời Đại Mới (Bản Dịch)

Truyện có 1711 chương.
1710
Phá tan hắc ám! (Đại kết cục) 2
1709
Phá tan hắc ám! (Đại kết cục) 1
1708
Phương pháp duy nhất 2
1707
Phương pháp duy nhất 1
1706
Vũ trụ sụp đổ!
1705
Kế hoạch cuối cùng! 2
1704
Kế hoạch cuối cùng! 1
1703
Thắng lợi
1702
Quyết đấu với Tu La hoàng
1701
Đột phá! Đế cấp!
1700
Càn quét 2
1699
Càn quét 1
1698
Bi thương lan tràn
1697
Đốt cháy Bản nguyên!
1696
Chưởng khống giả ngã xuống 2
1695
Chưởng khống giả ngã xuống 1
1694
Con rối Tu La
1693
Phương pháp dung hợp của Tinh thạch bản nguyên  2
1692
Phương pháp dung hợp của Tinh thạch bản nguyên  1
1691
Bùng nổ
1690
Hai vũ trụ lớn va chạm!
1689
Đại chiến đã tới 2
1688
Đại chiến đã tới 1
1687
Bình tĩnh
1686
Một thắng một thua
1685
Chiến đấu bắt đầu 2
1684
Chiến đấu bắt đầu 1
1683
Chính diện chống đỡ đòn tấn công của Chưởng khống giả!
1682
Chưởng khống giả quyết đấu!
1681
Phân thân Chúa tể mười lăm hệ! 2
1680
Phân thân Chúa tể mười lăm hệ! 1
1679
Tu La Hoàng hẹn đấu
1678
Giết trong tích tắc 2
1677
Giết trong tích tắc 1
1676
Hai nghìn năm
1675
Trận chiến kéo dài
1674
Tu La Hoàng hiện thân 2
1673
Tu La Hoàng hiện thân1
1672
Dương Thiên đến
1671
Phân thân Thần vương Vận mệnh 2
1670
Phân thân Thần vương Vận mệnh  1
1669
Kiến Hỗn Độn hiện thân!
1668
Bắt đầu thay đổi 2
1667
Bắt đầu thay đổi 1
1666
Vị Chúa tể thứ 2 của thành Ngân Hà
1665
Đao Hắc Phệ
1664
Chúa tể tám hệ! 2
1663
Chúa tể tám hệ! 1
1662
Chúa tể đứng đầu!
1661
Chém chết Chúa tể Mặc Luân!
1660
Ba điều kiện giải hòa 2
1659
Ba điều kiện giải hòa 1
1658
Lời mời từ Chúa tể Mặc Luân
1657
Phương pháp dung hợp 2
1656
Phương pháp dung hợp 1
1655
Một thế giới khác: Tu La Ma giới
1654
Bảy đại thánh khí, chín đại thần thú 2
1653
Bảy đại thánh khí, chín đại thần thú 1
1652
Thiên đế! Dương Thiên!
1651
Hộp Thiên Ma lại xuất hiện
1650
Chân thứ chín của Tiểu Kim 2
1649
Chân thứ chín của Tiểu Kim 1
1648
Sự phát triển của thế giới nhỏ Hắc Phệ
1647
Trở lại Trái đất
1646
Cường giả đế cấp! 2
1645
Cường giả đế cấp! 1
1644
Huyền Diệt? Chưởng khống giả?
1643
Chưởng khống giả hàng lâm!
1642
Chúa tể bốn hệ! 2
1641
Chúa tể bốn hệ! 1
1640
Hoảng sợ
1639
Truy sát Hắc Thuẫn Lâm! 2
1638
Truy sát Hắc Thuẫn Lâm! 1
1637
Thời đại Chúa tể!
1636
Hệ Hỏa! Chúa tể ba hệ!
1635
Vận mệnh! Chúa tể hai hệ 2
1634
Vận mệnh! Chúa tể hai hệ 1
1633
Điên cuồng tranh đoạt
1632
Luyện hóa! Chúa tể Lôi điện!
1631
Thời khắc cuối cùng. 2
1630
Thời khắc cuối cùng.1
1629
Cái chết của thần vương
1628
Dao động của thần vương song hệ 2
1627
Dao động của thần vương song hệ 1
1626
Liên minh Ngân Hà
1625
Giáng lâm! 2
1624
Giáng lâm! 1
1623
Phân thân Thần vương hệ Hỏa!
1622
100 năm cuối cùng 2
1621
100 năm cuối cùng 1
1620
Khu vực biển pháp tắc phối hợp Vận mệnh dựng dục!
1619
Tinh thạch Bản nguyên Vận mệnh dao động 2
1618
Tinh thạch Bản nguyên Vận mệnh dao động 1
1617
2000 năm cuối cùng
1616
Do thám thế giới nhỏ 2
1615
Do thám thế giới nhỏ 1
1614
Rời khỏi đồng bằng sinh mệnh 2
1613
Rời khỏi đồng bằng sinh mệnh 1
1612
Phân thân Thần Vương lôi điện!
1611
Thẳng thắn