Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

8

Bình

21

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Quật Khởi Thời Đại Mới (Bản Dịch)

Truyện có 1711 chương.
1
Chu Hạo
2
Gia đình
3
Hoa loa kèn biến dị
4
Sao băng màu đỏ
5
Tinh thạch bí ẩn
6
Hình vẽ thứ nhất mở ra
7
Trí nhớ được phục hồi
8
Ôn tập
9
Sinh nhật của Trương Di
10
Điêu khắc
11
Hồi ức
12
Thành tích tiến bộ
13
Tuyên dương
14
Vững bước tăng lên.
15
Ba nguyện vọng của cha mẹ
16
Thân thể mạnh mẽ
17
Bán tượng gỗ lấy tiền
18
Mối làm ăn tới rồi
19
Cẩn thận
20
Gia đình Trương Di
21
Cơn đói biến mất.
22
Sao băng rơi xuống lần thứ 2
23
Cấm nuôi thú cưng
24
Tố chất thân thể tăng cao
25
Người biến dị xuất hiện.
26
Món quà của Đồng Dao
27
Không phong tỏa nữa
28
Chuột khổng lồ.
29
thức tỉnh thân thể giả mạnh mẽ.
30
Kiếm tiên
31
Trường học diễn thuyết
32
Nguyên khí trời đất
33
Nguyên khí xã
34
Thú hình quyền
35
Phổ biến
36
Thế giới chậm rãi thay đổi
37
Quả Chu
38
Tăng cường thực lực
39
Thảm họa cự thú
40
Sinh mệnh yếu ớt
41
Nguy hiểm tràn lan
42
Chuẩn bị kiểm tra
43
Nguyên khí giả cao cấp
44
Phân chia cảnh giới
45
Truyền thừa
46
Lực linh hồn thức tỉnh
47
Hồn thú sư
48
Phi đao
49
Quay về trường học
50
Địa vị
51
Nhà mới
52
Tình cảm 1
53
Tình cảm 2
54
Vui mừng
55
Anh thích em
56
Tập hợp 1
57
Tập hợp 2
58
Trang bị đầy đủ
59
Đến nơi
60
Chiến đấu 1
61
Chiến đấu 2
62
Rèn luyện
63
Dần dần thích ứng
64
Cỏ Viêm Tâm
65
Bao vây 1
66
Bao vây 2
67
Công kích linh hồn
68
Động vật biến dị Tam Nguyên Cảnh 1
69
Động vật biến dị Tam Nguyên Cảnh 2
70
Tâm nguyện
71
Phần thưởng.
72
Trở lại thành phố Vu 1
73
Trở lại thành phố Vu 2
74
Thực lực và địa vị
75
Cước pháp Mặc Luân
76
Khát vọng 1
77
Khát vọng 2
78
Xung đột
79
Đạo pháp quán và liên minh Huyền Mạc 1
80
Đạo pháp quán và liên minh Huyền Mạc 2
81
Ba thế lực
82
Phân phối lợi ích
83
Điều khiến rắn 1
84
Điều khiến rắn 2
85
Nhất trí mục tiêu
86
Thịt của động vật biến dị
87
Tiến bộ nhanh chóng 1
88
Tiến bộ nhanh chóng 2
89
Núi Vân Lĩnh mở ra
90
Tập hợp nhân lực
91
Chiến đấu một mình 1
92
Chiến đấu một mình 2
93
Phát hiện bảo vật
94
Tiến bộ nhanh chóng
95
Cây Chu  1
96
Cây Chu 2
97
Bức hình vẽ thứ tư mở ra
98
Sức mạnh tăng nhanh.
99
Giết chết hung thú Nhị Nguyên Cảnh! 1
100
Giết chết hung thú Nhị Nguyên Cảnh! 2