Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

7

Nhân Vật

13

Thêm

Đề cử / Review truyện Pokemon Từ Kanto Bắt Đầu (1)

Luyện Khí Tầng Mười ·
10 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Ủng hộ