Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

11

Nhân Vật

46

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Pokémon: Hành Trình Huyền Thoại (46)

Red

Nhân vật chính

Leaf

Nhân vật chính

Misty

Nhân vật chính

Charizard

Charizard (Fire & Flying) ⟷ Mega Charizard X (Fire & Dragon)

Gengar

Gengar (Ghost & Poison) ⟷ Mega Gengar (Ghost & Poison)

Beedrill

Beedrill (Bug & Poison)

Pidgeot

Pidgeot (Normal & Flying)

Pinsir

Pinsir (Bug)

Butterfree

Butterfree (Bug & Flying)

Lapras

Lapras (Water & Ice)

Annihilape

Annihilape (Fighting & Ghost)

Fearow

Fearow (Normal & Flying)

Golem

Golem (Rock & Ground)

Marowak

Marowak (Ground)

Raticate

Raticate (Normal)

Sandslash

Sandslash (Ground)

Victreebel

Victreebel (Grass & Poison)

Vileplume

Vileplume (Grass & Poison)

Misty - Kingler

Kingler (Water)

Misty - Starmie

Starmie (Water & Psychic)