Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

Thêm

Phong Thần: Bắt Đầu Đem Đắc Kỷ Gả Cho Cơ Xương

Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Còn tiếp
Số chương 80

Giới Thiệu Truyện Phong Thần: Bắt Đầu Đem Đắc Kỷ Gả Cho Cơ Xương

【 Phong Thần + Hồng Hoang + Trụ Vương + Đế Tân + Đường Hoành Đao + Tô Đát Kỷ + xấu bụng + xuyên qua 】 Tô Hộ: Vô đạo hôn quân, vậy mà nghĩ cúi lưng nhà ta Bạch Thái? Tô Đát Kỷ: Vì Ký Châu bách tính, Đắc Kỷ nguyện nhập Triều Ca; Cơ Xương: Để cho ta cưới Tô Đát Kỷ? Tô Hộ: Ô ô nhà ta cải trắng lớn bị Cơ Xương kia hỏng bét lão đầu tử cúi lưng rồi; Chuẩn Đề: Đã nói xong Đế Tân tế bái Nữ Oa, làm sao biến thành Cơ Xương cùng Tô Đát Kỷ bái đường? Nữ Oa: Hiên Viên mộ phần ba yêu đây? Nguyên Thủy: Nhân Hoàng Vô Đức, Tây Kỳ là hưng, Tử Nha, ngươi nên xuống núi, hả? Phong Thần làm sao còn không có mở ra? Lão Tử: Không Động ấn làm sao đối Đế Tân vô hiệu? Khổng Tuyên: Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề ta xem hai người các ngươi cùng ta cái mông rất hữu duyên; Tiếp Dẫn: Sư đệ xem chừng; Địch Tân: Đa Bảo, ngươi biết rõ phật là cái gì không? Trấn Nguyên Tử: Nhân Hoàng, thỉnh thu ta làm đồ đệ; Địch Tân: Ta nói với các ngươi, các ngươi cũng bị mang sai lệch, Trảm Tam Thi là không thể nào thành thánh; Hồng Quân: Đế Tân, ngươi không làm người! . . . Địch Tân bởi vì xem Phong Thần lúc mắng hai câu Đế Tân, không hiểu xuyên qua đến Hồng Hoang Phong Thần thế giới trở thành Trụ Vương Đế Tân. Mắt thấy Phong Thần sắp mở ra, Địch Tân thu hoạch được hoàng bá kinh, chiêu Khổng Tuyên, trừ ba yêu, triệu Đắc Kỷ hố Cơ Xương, phế nô lệ cự tế bái Nữ Oa. . . Một cái Đường Hoành Đao, chiến lượt Hồng Hoang chư tiên.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Phong Thần: Bắt Đầu Đem Đắc Kỷ Gả Cho Cơ Xương!