Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

4

Bình

23

Nhân Vật

3

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Nhân Sinh Tùy Tiện Bắt Đầu Từ Tuổi Ba Mươi (Bản Dịch) (3)

Trần Tự

Nhân vật chính

Nhân vật chính của bộ truyện, nam 30 tuổi, có một đời vợ....

Chung Hiểu Cần

Vợ cũ của Trần Tự