Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

14

Bình

233

Nhân Vật

1

Thêm

Đề cử / Review truyện Nguyên Tôn (Bản Dịch) (14)

Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay,đọc được ok

Kết Đan Sơ Kỳ ·
5 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay. Nhưng mãi k full để tu 1 lần cho bớt nghiền

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay quá

tình tiết logic
Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay quá đi

Hóa Thần Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Tính cách nhân vật: Motip nhân vật quen thuộc, bị áp bức -> quật khởi -> khinh thường -> vượt cấp tác chiến, mặc dù về sau có thêm tí vô sỉ nhưng về cơ bản vẫn là kiểu nh…

không não tàn giả heo ăn thịt hổ tu luyện từng bước
Truyện tương tự đề xuất bởi Aqua
Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện đọc rất bánh cuốn

Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
5 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay quá. Bạo chương đạo hữu ơi.

Luyện Khí Tầng Mười ·
149 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Rất mong đạo hữu dịch tiếp

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Dịch nhanh AD ơi

Kết Đan Sơ Kỳ ·
19 Kim Phiếu
3.0
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Cố lên nhé team