Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

25

Bình

205

Nhân Vật

1

Thêm

Nghịch Thiên Tà Thần

Thể loại Tiên Hiệp Huyền Ảo Xuyên Không Trọng Sinh
Trạng thái Chưa hoàn
Số chương 2040
Yêu cầu Phải đăng nhập mới có thể đọc

Giới Thiệu Truyện Nghịch Thiên Tà Thần

nhiều vợ tu luyện từng bước không não tàn tình tiết logic đấu trí
Chưởng Thiên Độc chi châu, thừa Tà Thần chi huyết, tu nghịch thiên chi lực.Nhất đại Tà Thần, quân lâm thiên hạ ! Huyền Lực đẳng cấp: Sơ Huyền cảnh, Nhập Huyền cảnh, Chân Huyền cảnh, Linh Huyền cảnh, Địa Huyền cảnh, Thiên Huyền cảnh, Vương Huyền cảnh, Bá Huyền cảnh, Quân Huyền cảnh, Thần Huyền cảnh...   Huyền khí đẳng cấp: Phàm khí Thứ Huyền khí Chân Huyền khí Linh Huyền khí Địa Huyền khí Thiên Huyền khí Vương Huyền khí Bá Huyền khí Quân Huyền khí Thần Khí... Huyền thú đẳng cấp: Phàm thú Thứ Huyền thú Chân Huyền thú Linh Huyền thú Địa Huyền thú Thiên Huyền thú Vương Huyền thú Bá Huyền thú Quân Huyền thú Thần Thú...

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Nghịch Thiên Tà Thần!