Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

20

Nhân Vật

Thêm

Ủng Hộ Truyện [Mau Xuyên] Sổ Tay Ngược Cặn Bã Của Chuyên Gia Trà Xanh (Dịch) của tác giả Phì Tri

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc. Mỗi truyện được nhận tối đa 1000000 TLT ủng hộ cho mỗi tháng.

Trang Truyện