Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

3

Bình

2

Nhân Vật

2

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Ma Thiên Kiếm Chủ (2)

La Thiên

Nhân vật chính

Vẫn chưa có nhiều thông tin chỉ biết: 1. Hắn trùng sinh từ địa cầu 2. Thực lực vẫn chưa rõ ràng 3. …

L.Thiên

La Thiên ngay từ đầu đã không phải một phế vật nên ban đầu Main đã có nhánh đi Nhánh 1: Vẫn tu luyệ…