Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

28

Bình

110

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Linh Cảnh Hành Giả (Bản Dịch)

Truyện có 3093 chương.
1
Lễ vật
2
Lễ vật (2)
3
Mất tích
4
Mất tích (2)
5
Mất tích (3)
6
Thẻ nhân vật (1)
7
Thẻ nhân vật (2)
8
Quỷ dị hàng lâm (1)
9
Quỷ dị hàng lâm (2)
10
Cổ miếu (1)
11
Cổ miếu (2)
12
Cổ miếu (3)
13
Câu chuyện miếu sơn thần (1)
14
Câu chuyện miếu sơn thần (2)
15
Trở về (1)
16
Trở về (2)
17
Trở về (3)
18
Liên lạc (1)
19
Liên lạc (2)
20
Linh cảnh (1)
21
Linh cảnh (2)
22
Linh cảnh thí luyện cấp S (1)
23
Linh cảnh thí luyện cấp S (2)
24
Linh cảnh thí luyện cấp S (3)
25
Linh cảnh thí luyện cấp S (4)
26
Linh cảnh cấp BUG (1)
27
Linh cảnh cấp BUG (2)
28
Linh cảnh cấp BUG (3)
29
Tư liệu chi tiết đường hầm Xà Linh (1)
30
Tư liệu chi tiết đường hầm Xà Linh (2)
31
Lại vào miếu sơn thần (1)
32
Lại vào miếu sơn thần (2)
33
Lại vào miếu sơn thần (3)
34
Thăm dò đông viện (1)
35
Thăm dò đông viện (2)
36
Thăm dò đông viện (3)
37
Giày khiêu vũ màu đỏ (1)
38
Giày khiêu vũ màu đỏ (2)
39
Giày khiêu vũ màu đỏ (3)
40
Nơi chưa từng thăm dò (1)
41
Nơi chưa từng thăm dò (2)
42
Nguồn gốc quỷ dị (1)
43
Nguồn gốc quỷ dị (2)
44
Nguồn gốc quỷ dị (3)
45
Vượt qua nhiệm vụ thí luyện cấp S (1)
46
Vượt qua nhiệm vụ thí luyện cấp S (2)
47
Trò chuyện (1)
48
Trò chuyện (2)
49
Trò chuyện (3)
50
Lấy đức phục người (1)
51
Lấy đức phục người (2)
52
Khác nhau (1)
53
Khác nhau (2)
54
Khác nhau (3)
55
Hội nghị thần dạ du (1)
56
Hội nghị thần dạ du (2)
57
Hội nghị thần dạ du (3)
58
Vụ án giết người (1)
59
Vụ án giết người (2)
60
Hung thủ (1)
61
Hung thủ (2)
62
Tay trói gà không chặt (1)
63
Tay trói gà không chặt (2)
64
Tay trói gà không chặt (3)
65
Chạy trốn (1)
66
Chạy trốn (2)
67
Nhân sinh bách thái (1)
68
Nhân sinh bách thái (2)
69
Nhân sinh bách thái (3)
70
Chị họ (1)
71
Chị họ (2)
72
Trận chiến đầu (1)
73
Trận chiến đầu (2)
74
Trận chiến đầu (3)
75
Chém giết (1)
76
Chém giết (2)
77
Chém giết (3)
78
Che giấu (1)
79
Che giấu (2)
80
Che giấu (3)
81
Sự kiện lớn (1)
82
Sự kiện lớn (2)
83
Sự kiện lớn (3)
84
Chén Thánh Sa Ngã (1)
85
Chén Thánh Sa Ngã (2)
86
Chén Thánh Sa Ngã (3)
87
“Vị khách” ngoài dự liệu (1)
88
“Vị khách” ngoài dự liệu (2)
89
Anh linh (1)
90
Anh linh (2)
91
Gặp mặt trò chuyện (1)
92
Gặp mặt trò chuyện (2)
93
Truyền nhân Ma Quân (1)
94
Truyền nhân Ma Quân (2)
95
Truyền nhân Ma Quân (3)
96
Điều tra (1)
97
Điều tra (2)
98
Hắn (1)
99
Hắn (2)
100
Hắn (3)