Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

6

Bình

21

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Lão Bà Nhặt Trong Game Đúng Là Nữ Ma Đầu (Dịch) (6)

Luyện Khí Tầng Mười ·
100 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay. Đề tài mới lạ

Luyện Khí Tầng Năm ·
100 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, đọc cuốn, cầu dịch giả bạo chương

Kết Đan Hậu Kỳ ·
1 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện hay lắm

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, tình tiết mới lạ, đọc rất cuốn. Mặc dù dịch 1 số chỗ chưa chuẩn, nhưng có vẻ không cắt chương, giá chương hợp lý.

Luyện Khí Tầng Mười ·
1 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện xuất sắc

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện đọc hấp dẫn, tặng nhóm dịch đề cử và kim phiếu. Mong có bạo chương.