Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Khô Lâu Khai Hoang Trồng Rau Ở Dị Vực (Dịch)

Truyện có 191 chương.
191
Chạy trốn
190
Vô sỉ
189
Nghe lời
188
Khéo léo
187
Thao túng
186
Hất mặt
185
Cái gì?
184
Tà thần
183
Trang nghiêm
182
Giáo Hoàng không chết
181
Thành phố chết
180
Cấp bốn
179
Hiểu rồi
178
Đánh không lại
177
Chuyện gì?
176
Hy vọng
175
Cam đoan
174
Còn 18 tiếng
173
Điện giật sảng khoái
172
Kể lể
171
Bị tính toán
170
Khó trả lời
169
Cứ trồng sao cũng được
168
Nguyên nhân
167
Giao dịch
166
Ấp úng
165
Hào phóng
164
Thành hài
163
Titan + 20
162
Cao hơn
161
Dài ra
160
Chém chết nó
159
Tên khó nghe
158
Đại Vu
157
Nuôi lớn nó mới khó
156
Dài ra
155
Tạo hình mới
154
Nó còn sống sao?
153
Dự cảm chẳng lành
152
Liên lạc
151
Ủ rũ
150
Tình hữu nghị là như vậy sao?
149
Kích động
148
Tình hữu nghị của tinh linh
147
Vô sỉ max cấp
146
Áo giáp
145
Tại sao lại điên cuồng
144
Tức chết ta
143
Không được đào cây
142
Cảm kích
141
Thiếu hồn diễm
140
Ngươi đâu có ăn được?
139
Ta ăn một gốc được không?
138
Tinh Linh Tộc xôn sao
137
Cái gì?
136
Không gạt được
135
Tâm sự
134
Nói chuyện
133
Tính trồng Thế Giới Thụ
132
Ra quả
131
Đơn giản vậy
130
Nhanh lên
129
Ta đầu hàng
128
Xóa đi ký ức
127
Đào lên
126
Phân bón?
125
Sao lại có ở đây
124
Chiến đấu
123
Hỏi han?
122
Chống đỡ tới chết
121
Điên cuồng
120
Giải thoát nô lệ
119
Phong phú
118
Có hiệu quả
117
Phong ấn
116
Cầu nguyện
115
Làm ăn
114
Quên quá nhiều
113
Tịnh Nhan
112
Bị sặc
111
Quân chủ
110
Chía khóa
109
Cầm máu
108
Thông báo cho đại nhân
107
Rủ đi làm việc
106
Hỏi chuyện
105
Giải thích
104
Thần Tọa
103
Đi theo ta
102
An Cách đại nhân đi đâu rồi
101
Chủ ta An Cách... cứu ta
100
Nghèo nàn
99
Gieo trồng
98
Tử Tức Chi Dịch được chuyển vào An Tức Chi Cung
97
Thu thập
96
Cưỡi Thiêm Điện
95
Miện tiện
94
Ngựa
93
Tại vì miệng của ngươi quá độc
92
Adams
Chọn khoảng: 191 - 92 91 - 1