Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

45

Bình

603

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Khấu Vấn Tiên Đạo (Bản Dịch)

Truyện có 2569 chương.
1
Lại một thế thiếu niên
2
Phi kiếm
3
Đồng quy vu tận
4
Sông lớn đi thuyền
5
Thành Tam Vu
6
Chân Khí
7
Tiên Sư khó tìm
8
Thần tiên sống
9
Nội lực
10
Tịch Tâm đạo nhân
11
Ở lại Thanh Dương Quán
12
Thanh tịnh
13
U Minh Kinh
14
Lời nói khách sáo cùng trò lừa gạt
15
Lời nói khách sáo cùng trò lừa gạt (2)
16
Quán trà
17
Hái thuốc
18
Hái thuốc (2)
19
Thanh Tĩnh Kinh
20
Khí
21
Khí (2)
22
Tắm thuốc
23
Người kéo thuyền câm điếc
24
Nửa năm
25
Nửa năm (2)
26
Ác quỷ cùng phật ngọc
27
Hồn Đan
28
Hồn Đan (2)
29
Hậu sự
30
Chia tay
31
Chia tay (2)
32
Đông Dương quận chúa
33
Báo tin
34
Báo tin (2)
35
Chia binh hai đường
36
Huynh đệ
37
Huynh đệ (2)
38
Cười
39
Trở về
40
Trở về (2)
41
Tiên Hạc truyền tin
42
Huyết y lâu
43
Huyết y lâu (2)
44
Một năm sau
45
Tiểu ăn mày
46
Tiểu ăn mày (2)
47
Ngô Truyền Tông
48
Giết
49
Giết (2)
50
Viên Giác Thượng Nhân
51
Người kia là tu tiên giả
52
Người kia là tu tiên giả (2)
53
Huyền Tế Tự
54
Trộm bảo
55
Trộm bảo (2)
56
Pháp khí, linh lực, thần thức, nguyên thần
57
Chất vấn
58
Chất vấn (2)
59
Mười chín tuổi
60
Dị biến
61
Dị biến (2)
62
Vong dương mà chết
63
Cổ Linh Sơn tiêu tùng
64
Lựa chọn
65
Lựa chọn (2)
66
Băng Tàm Bảo Giáp
67
Đại thắng, triệu kiến, cướp giết.
68
Lỡ hẹn
69
Lỡ hẹn (2)
70
Linh căn
71
Tín vật của phường thị
72
Tín vật của phường thị (2)
73
Rời đi trong đêm
74
Dã tâm
75
Phản chiến
76
Kính một chén rượu
77
Kính một chén rượu (2)
78
Phường U Sơn
79
U Minh Kinh bản đầy đủ
80
Đàm thị huynh đệ
81
Đàm thị huynh đệ (2)
82
Thần Khí Các
83
Kiếm ý pháp chỉ
84
Kiếm ý pháp chỉ (2)
85
Dưỡng Kiếm Thuật
86
Thôi động
87
Ngũ Hành linh căn
88
Khôi Âm tông
89
Xương khô
90
Hoang vu
91
Tà môn
92
Lá cờ là Diêm La Phiên
93
Diêm Vương cắn trả
94
Tầng thứ sáu
95
Song linh căn
96
Chọn đệ tử
97
Lạc Vân Sí
98
Pháp khí
99
Tụ Khí Đan
100
Thực Tâm Trùng