Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

9

Bình

10

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Huyền Giám Tiên Tộc (Bản Dịch)

Truyện có 224 chương.
224
Đinh gia tới
223
Gian Trá
222
Giải quyết xong
221
Tai Hoạ Sớm Tối
220
Đánh Lư gia
219
Lư Tự Tư chết
218
Huynh Đệ Tình Thâm
217
Triều Đan
216
Ngày Tế Tự
215
Lộc Vương!
214
Đa Nghi
213
Bế Quan
212
Kiếp Này Có Ý Nghĩa Gì
211
Kiếm Của Lăng Dục Môn
210
Phụ tử Úc gia...
209
Khéo Léo
208
Xin Chỉ Giáo
207
Bắt Đầu Họp Mặt
206
Giết Gà Dọa KHỉ
205
Tới Trong Huyện
204
Săn Hùng Yêu
203
Dễ Nói
202
Úc gia bái phỏng!
201
Bi Ai
200
Biết được tin tức 2
199
Biết được tin tức...
198
Thủ Đoạn Phá Trận
197
Tâm Sự
196
Bày Trận
195
Lý Huyền Phong Đưa Ý Kiến
194
Điểm Lạ
193
Song Hỷ Lâm Môn
192
Không Phải Xuyên Không
191
Đại Diễn Thiên Huyền
190
Lưu Trường Điệp 2
189
Lưu Trường Điệp
188
So Tài
187
Chuộc Người
186
Phù Chủng Quay Về
185
Tự Thành Thế Giới
184
Vào lò!
183
Ta Cũng Không Muốn
182
Tỷ Thí
181
Lý Xích Kính Đột Phá
180
Định Hôn Sự
179
Nếm Thử
178
Hiểu Lầm
177
Đi Giao Nộp Đồ Vật
176
Chọn Sai
175
Chặn Đường Cướp Của
174
Kiếp nạn trong phường thị
173
Hai Nhà Hưởng Lạc
172
Người Đào Khoáng Lỡ Lời
171
Từ Chối Cầu Thân
170
Huyền Phong Xuất Quan
169
Vẫn Là Phải Đánh
168
Kiêu Căng
167
Khoáng Mạch
166
Dựa vào!
165
Đồng Ý
164
Xin Quy Thuận
163
Hỏi Thăm Tin Tức Trong Miệng Hồ Ly
162
Yêu Vật Trúc Cơ
161
Thế Hệ Trước Lần Lượt Chết Đi
160
Già Nê Hề chết
159
Tế Tự
158
Trọng hải trường kình
157
Thu hoạch mặt kính
156
Lưu Lại Vị Trí Cho Ta
155
Hai Pháp Quyết
154
Phá Pháp Trận
153
Về Nhà
152
Động Phủ
151
Mẹ Nó, Là Đắng
150
Chết Vì Ngã Xuống Đất
149
Sắp Có Đại Điển Tế Tự
148
Tâm Linh Cảm Ứng
147
Ngã Xuống
146
Chú Thuật Kéo Tới
145
Dùng Chú Thuật Để Đối Phó
144
Đâu Đâu Cũng Có Lý Hạng Bình
143
Chia Chiến Lợi Phẩm
142
Giết Cấp Đăng Tề
141
Tấn công Cấp gia
140
Đi đánh nhau
139
Giáo phó hậu sự
138
Chuẩn bị đánh
137
Tin tức giật gân
136
Đột phá
135
Phá Giải Vu Hích
134
Cơ Hội Tới
133
Phát Hiện Thêm Lục Khí
132
Muốn đột phá là đột phá sao?
131
An Bài Việc Trong Tộc
130
Nhìn Ngây Người
129
Hãy Nhẫn Nhịn
128
Bắt Trẻ Em
127
Trốn
126
Tây tiến
125
Gia Nê Hề tới
Chọn khoảng: 224 - 125 124 - 25 24 - 1