Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

8

Nhân Vật

5

Thêm

Danh sách chương truyện Huyền Bí Cơ Chiến Kỷ Nguyên

Truyện có 159 chương.
1
Chương 1: Tận thế
2
Chương 2: Phản sát
3
Chương 3: Đoàn xe
4
Chương 4: Phàm Ăn
5
Chương 5: Ngoại giới kết nối
6
Chương 6: Cơ hội
7
Chương 7: 'Tai nạn'
8
Chương 8" Hòn đá bạch ngọc
9
Chương 9: Tuyển sinh
10
Chương 10: Top 3
11
Chương 11: Thần tàng
12
Chương 12: Đồng Thuật Dị Biến
13
Chương 13: Say rượu
14
Chương 14: Lên lớp
15
Chương 15: Thường thức
16
Chương 16: Sơn Hải thuật
17
Chương 17: Trần Ngọc Đan
18
Chương 18: Sơ cấp tầng hai
19
Chương 19: Cấp Bá Chủ
20
Chương 20: Chuẩn bị xuất phát
21
Chương 21: Cự thú xuất hiện
22
Chương 22: Lộ tuyến
23
Chương 23: Sương mù
24
Chương 24: Đuôi phượng quỳ
25
Chương 25: Chiến kỹ x Huyền thuật
26
Chương 26: Đáng tin cậy
27
Chương 27: Bột phấn
28
Chương 28: Quan sát
29
Chương 29: Khẩn cấp sơ tán
30
Chương 30: Cuốn trôi
31
Chương 31: Phát hiện tài phú
32
Chương 32: Hội họp
33
Chương 33: Để tôi trả thù
34
Chương 34: Chiến cự thú
35
Chương 35: Giá trị
36
Chương 36: Bia tận thế
37
Chương 37: Ba phần thưởng
38
Chương 38: Gấp rút
39
Chương 39: Sẵn sàng
40
Chương 40: Sẵn sàng (2)
41
Chương 41: Chiến sinh tử đấu (1)
42
Chương 42: Chiến sinh tử đấu (2)
43
Chương 43: Chiến sinh tử đấu (3)
44
Chương 44: Tin báo tử
45
Chương 45: Cấp độ đãi ngộ
46
Chương 46: Ngày nghỉ
47
Chương 47: Nghèo khốn
48
Chương 48: Quý nhân
49
Chương 49: Tiếng hét nửa đêm
50
Chương 50: Diệt khẩu
51
Chương 51: Đối chiếu thất bại (1)
52
Chương 52: Đối chiếu thất bại (2)
53
Chương 53: Con thứ hai
54
Chương 54: Đoàn Lăng ra sân
55
Chương 55: Không mua thì cook (1)
56
Chương 56: U Luân
57
Chương 57: Lý niệm đúng đắn
58
Chương 58: Bản tính đố kỵ
59
Chương 59: Thực chiến cơ giáp
60
Chương 60: Báo cáo Tinh Hỏa tề
61
Chương 61: Bắt đầu cạnh tranh
62
Chương 62: Huyền thuật bố cục
63
Chương 63: Chiến kỹ vs Huyền thuật
64
Chương 64: Bỏ mình
65
Chương 65: Khách đêm tới
66
Chương 66: Xung đột
67
Chương 67: Xung đột (2)
68
Chương 68: Xung đột (3)
69
Chương 69: Siêu hạch ma trận
70
Chương 70: Toan tính
71
Chương 71: Dạo bước căn cứ
72
Chương 72: Sát ý lộ rõ
73
Chương 73: Giết sạch
74
Chương 74: Phân đội thực chiến
75
Chương 75: Chơi xấu
76
Chương 76: Cơ giáp đối chiến (1)
77
Chương 77: Cơ giáp đối chiến (2)
78
Chương 78: Cơ giáp đối chiến (3)
79
Chương 79: Bình luận
80
Chương 80: Mua lò
81
Chương 81: Dọn dẹp ký sinh
82
Chương 82: Lên kế hoạch
83
Chương 83: Ăn khi căng thẳng
84
Chương 84: Tiến hành kế hoạch (1)
85
Chương 85: Tiến hành kế hoạch (2)
86
Chương 86: Bị đoạt
87
Chương 87: Kết thù
88
Chương 88: Mai phục
89
Chương 89: Phản công
90
Chương 90: Tiếng súng
91
Chương 91: 'Swift' kì lạ
92
Chương 92: Ý nghĩa kiểm tra
93
Chương 93: Người bên ngoài
94
Chương 94: Băng qua rìa
95
Chương 95: Sự cố quỷ dị
96
Chương 96: Trao đổi
97
Chương 97: Lập liên minh
98
Chương 98: Tín hiệu bên ngoài
99
Chương 99: Hòa nhau
100
Chương 100: Động tĩnh
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 160