Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

7

Bình

43

Nhân Vật

1

Thêm

Danh sách chương truyện Hồng Kông: Xuyên Vào Hồng Hưng, Ngươi Bảo Ta Làm Việc Tốt ? ( Bản Dịch )

Truyện có 415 chương.
1
Ba thúc, ta đã đọc Tam Quốc rồi. (1)
2
Ba thúc, ta đã đọc Tam Quốc rồi. (2)
3
Tang Đông đột kích
4
Kế mượn đao giết người (1)
5
Kế mượn đao giết người (2)
6
Cùng Tiếu Diện Hổ đàm phán (1)
7
Cùng Tiếu Diện Hổ đàm phán (2)
8
Cùng Thiên Dưỡng Sinh đấu
9
Cùng Hàn Bân giao dịch
10
Hồng Hưng đại hội (1)
11
Hồng Hưng đại hội (2)
12
Khủng Long lên chức
13
Khanh đại tẩu 30 triệu (1)
14
Khanh đại tẩu 30 triệu (2)
15
Cửa hàng quần áo khai trương
16
Nhất kiến chung tình (1)
17
Nhất kiến chung tình (2)
18
Chó điên đột kích (1)
19
Chó điên đột kích (2)
20
Bức ép Chó Điên
21
Dễ dàng thâu tóm Lý Kiệt (1)
22
Dễ dàng thâu tóm Lý Kiệt (2)
23
Đạt được thoả thuận
24
Phá huỷ xưởng ma tuý, điểm thiện công tăng mạnh (1)
25
Phá huỷ xưởng ma tuý, điểm thiện công tăng mạnh (2)
26
Thu mua lòng người
27
Một triệu mua mạng Thẩm Đống (1)
28
Một triệu mua mạng Thẩm Đống (2)
29
Ngươi đến từ Hồng Hưng ? (1)
30
Ngươi đến từ Hồng Hưng ? (2)
31
Thẩm Đống thô bạo
32
Thương pháp quyết đấu (1)
33
Thương pháp quyết đấu (2)
34
Cam Địa biết chân tướng
35
Quốc Hoa chết (1)
36
Quốc Hoa chết (2)
37
Lợi ích phố kinh doanh
38
Suy đoán của Nghê Vĩnh Hiếu (1)
39
Suy đoán của Nghê Vĩnh Hiếu (2)
40
Người thứ mười ba (1)
41
Người thứ mười ba (2)
42
Thẩm đống ép cung
43
Sai lầm của Tưởng Tiên Sinh
44
Tên khốn kiếp Cam Địa (1)
45
Tên khốn kiếp Cam Địa (2)
46
Mưu kế của Thẩm Đống (1)
47
Mưu kế của Thẩm Đống (2)
48
Vì Thu Đề ra mặt
49
Cựu quân nhân đến (1)
50
Cựu quân nhân đến (2)
51
Công bằng (1)
52
Công bằng (2)
53
Mary thú tội (1)
54
Mary thú tội (2)
55
Hối lộ quỷ ngoại
56
Không muốn chết thì quỳ xuống (1)
57
Không muốn chết thì quỳ xuống (2)
58
50 với 50 (1)
59
50 với 50 (2)
60
Em vợ bị tóm (1)
61
Em vợ bị tóm (2)
62
Bom điều khiển từ xa (1)
63
Bom điều khiển từ xa (2)
64
Sẽ có người tìm được ngươi
65
Kế hoạch của Nghê Vĩnh Hiếu (1)
66
Kế hoạch của Nghê Vĩnh Hiếu (2)
67
Thu hoạch lớn
68
Nghê Vĩnh Hiếu thăm dò (1)
69
Nghê Vĩnh Hiếu thăm dò (2)
70
Tranh chấp tại hội nghị Hồng Hưng
71
Nhược điểm lớn nhất của Nghê Vĩnh Hiếu (1)
72
Nhược điểm lớn nhất của Nghê Vĩnh Hiếu (2)
73
Sát thủ đột kích (1)
74
Sát thủ đột kích (2)
75
Tìm ra địa điểm bắt cóc (1)
76
Tìm ra địa điểm bắt cóc (2)
77
Hạ Nghê Vĩnh Hiếu
78
Cơn bão đang đến (1)
79
Cơn bão đang đến (2)
80
Tranh dành địa bàn
81
Trợ giúp Thập Tam Muội, giết chết Hoa Phất (1)
82
Trợ giúp Thập Tam Muội, giết chết Hoa Phất (2)
83
Tịnh Khôn vẽ bánh
84
Ăn ở nhà xong lại ở nhà ăn (1)
85
Ăn ở nhà xong lại ở nhà ăn (2)
86
Thẩm Đống rất khó hiểu
87
Tiểu Mã gia nhập (1)
88
Tiểu Mã gia nhập (2)
89
Thuyết phục Tống Tử Hào
90
Tống Tử Hào ra tù (1)
91
Tống Tử Hào ra tù (2)
92
Hội nghị Đông Tinh (1)
93
Hội nghị Đông Tinh (2)
94
Lý Hân Hân biết được chân tướng
95
Đông Tinh chém giết (1)
96
Đông Tinh chém giết (2)
97
Thẩm Đống trả thù
98
Đấu súng Tư Đồ Hạo Nam
99
Hai đồng sự xin vào (1)
100
Hai đồng sự xin vào (2)