Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

1

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Hồn Sư Đại Lục: Bắt Đầu Triệu Hoán Ba Trăm Phong Hào Đấu La (1)

Lữ Bố (¬_¬)

Nhân vật chính