Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

Thêm

Hệ Thống Quân Doanh Binh Sĩ Mạt Thế

Thể loại Mạt Thế
Trạng thái Còn tiếp
Số chương 2

Giới Thiệu Truyện Hệ Thống Quân Doanh Binh Sĩ Mạt Thế

Truyện thể loại mạt thế sinh tồn , đây là lần đầu tôi viết truyện nên sẽ dựa vào những truyện tôi từng đọc mà kết họp lại để viết lên những mong muốn của chính mình, mong được mọi người góp ý. Nhưng cũng đừng gạch đá, tôi không phải dân chuyên. Đọc giải trí thôi...hiện tại chưa có thời gian ra chương cụ thể vì tôi còn phải đi làm,

Hệ thống Quân Doanh  : Đao Binh  - Thương Binh - Kiếm Binh - Cung Binh - Kỵ Binh - Man Binh - Khinh Kỵ Binh - Cận vệ Binh.

Dân Binh Nam :

Đao Binh :  cấp 12 

Cấp 36: Đại Đao Binh

- Cấp 56: Nhuệ Đao Binh

- Cấp 72: Thần Dao

- Cấp 92: Tula Đao

- Cấp 112: Cự Đao

- Cấp 132: Ngự Đao

hoặc

- cấp 36 Chùy Binh

-Cấp 56 Nhuệ Chùy

-Cấp 72 Thần Chùy

-Cấp 92 Tula Chùy

-Cấp 112 Cự Chùy

-Cấp 132 Ngự chùy

Thương Binh : cấp 12  khi lên cấp 36 sẽ chọn 1 trong 2 : Trường Thương Binh và Kích Binh

 • Cấp 36: Trường Thương
 • Cấp 56: Nhuệ Thương
 • Cấp 72: Thần Thương
 • Cấp 92: Tula Thương
 • Cấp 112: Cự Thương
 • Cấp 132: Ngự Thương

 • Cấp 36: Trường Kích Binh
 • Cấp 56: Nhuệ Kích Binh
 • Cấp 72: Thần Kích Binh
 • Cấp 92: Tula Kích Binh
 • Cấp 112: Cự Kích Binh
 • Cấp 132: Ngự Hoàng Kích Binh

Kỵ Binh: cấp 12

 • Cấp 36: Hung Nô Binh
 • Cấp 56: Nhuệ Hung Nô Binh
 • Cấp 72: Hổ Báo Kỵ
 • Cấp 92: Tula Hổ Báo Kỵ
 • Cấp 112: Cự Hổ Báo Kỵ
 • Cấp 132: Ngự Hoàng Hổ Báo

Hoặc

 • Cấp 36: Thiết Kỵ
 • Cấp 56: Nhuệ Thiết Kỵ
 • Cấp 72: Phủ Kỵ
 • Cấp 92: Tula Phủ Kỵ
 • Cấp 112: Cự Phủ Kỵ
 • Cấp 132: Ngự Hoàng Phủ Kỵ

Thẻ võ hồn :

Vũ khí trường binh ( Thương , kích ):

Lữ bố - Tôn Sách - Triệu Văn - Trương phi - Thái sử từ - Hạ hầu đôn - mã siêu

Vũ khí đoản binh ( kiếm ):

Chu thái - Tào Tháo - Trương Cáp - Chu Du

Vũ khí trọng binh ( Đao )

Quan vũ - Hứa Chữ - Hạng Vũ - Từ hoảng - Cam Ninh.

  • Hệ thống Quân Doanh có thêm không gian lưu trữ cho nhân vật chính.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hệ Thống Quân Doanh Binh Sĩ Mạt Thế!