Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

16

Nhân Vật

4

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Hệ Thống Game Tại Tu Chân Giới (4)

Khương Đình

Một nữ nhân thân thế bi thảm, bị cha mẹ vứt bỏ, tỷ tỷ ức hiếp đạo lữ (chưa được tính là chân chính …

Khương Liễu

Tỷ tỷ của Khương Đình cũng có thể nói một cách nào đó là nữ nô của nàng

Kiều Nguyệt Nga

Mẫu Thân của Thần Thiên, đại tiểu thư Kiều gia !

Thần thiên

Nhân vật chính

Main