Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

6

Bình

78

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Hàn Môn Kiêu Sĩ (Dịch-Hoàn)

Truyện có 1215 chương.
1215
Đêm diệt Thất Vi (đại kết cục)
1214
Kim quốc đầu hàng.
1213
Nữ Chân nội chiến
1212
Trận đầu đại định
1211
Chính thức tuyên chiến
1210
Quyết chiến sắp tới
1209
Bắc phạt Cao Ly (hạ)
1208
Bắc phạt Cao Ly (trung)
1207
Bắc phạt Cao Ly (thượng)
1206
Cao Ly cầu viện
1205
Tuần sát Trung Nguyên
1204
Đánh hạ Yên Kinh
1203
Sứ giả tới từ thảo nguyên
1202
Phong ba danh sách
1201
Tế linh Tây Hồ
1200
Thanh nhi gặp mẹ
1199
Đại chiến Thanh Hà (hạ)
1198
Đại chiến Thanh Hà (thượng)
1197
Dẫn Kim vào bẫy
1196
Cơ hội trời cho
1195
Ký quân bất ngờ làm phản
1194
Nội chiến bộc phát
1193
Đại quân bắc thượng
1192
Kim binh đánh đêm
1191
Tiểu đội Kim binh
1190
Binh chỉ Đại Đồng
1189
Hoàng tộc Triệu thị
1188
Tin tức Báo Sớm
1187
Biện Lương bất ngờ làm phản
1186
Trận chiến tru tâm
1185
Công thành quy mô (hạ)
1184
Công thành quy mô (thượng)
1183
Tin tức ngoài ý muốn
1182
Tang lễ thâm cung
1181
Hỏa thiêu Nhậm Thành
1180
Tam anh bái chủ
1179
Chỉ huy bắc thượng
1178
Công phá Từ Châu
1177
Đại quân giết tới
1176
Trở tay không kịp
1175
Quét ngang Hoàng Hà
1174
Tập kích đêm Đại Danh
1173
Điều binh khiển tướng
1172
Xuất binh Đại Danh
1171
Bị ép cầu viện
1170
Một đao mấu chốt
1169
Chương 1169
1168
Suy tính khinh địch
1167
Kiềm chế lực lượng
1166
Lại nâng cờ khởi nghĩa
1165
Tướng cũ Lương Sơn
1164
Bảy Đại Đô Thống
1163
Bạn cũ gặp nhau
1162
Phương án chia phòng
1161
Gia quyến vào kinh
1160
Cố nhân Thanh Chiếu
1159
Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường
1158
Lại lập vua mới
1157
Lâm An đầu hàng
1156
Chó săn phải nấu
1155
Chủ động xuất kích
1154
Phạm Tướng thảo luận chính sự.
1153
Giám sát tàn khốc
1152
Trông chừng mà hàng
1151
Vây thành đánh viện binh
1150
Chặn đường Trường Giang
1149
Nội chiến bùng nổ
1148
Giương cao cờ lớn
1147
Từ Tướng Nhiếp Chính
1146
Giết khỏi trùng vây
1145
Biến cố kinh hồn (hạ)
1144
Biến cố kinh hồn (trung)
1143
Bị ám sát ở cửa thành (2)
1142
Bị ám sát ở cửa thành
1141
Tiết lộ tin tức (2)
1140
Tiết lộ tin tức
1139
Một vòng cuối cùng (2)
1138
Một vòng cuối cùng
1137
Thăm cũ Ngạc Châu (2)
1136
Thăm cũ Ngạc Châu
1135
Chuẩn bị hồi kinh (2)
1134
Chuẩn bị hồi kinh
1133
Khâm sai đến (2)
1132
Khâm sai đến
1131
Ba tin gấp (2)
1130
Ba tin gấp
1129
Xung đột ở cửa thành (2)
1128
Xung đột ở cửa thành
1127
Tây Hạ diệt quốc (2)
1126
Tây Hạ diệt quốc
1125
Cuộc chiến diệt quốc (53)
1124
Cuộc chiến diệt quốc (52)
1123
Cuộc chiến diệt quốc (51)
1122
Cuộc chiến diệt quốc (50)
1121
Cuộc chiến diệt quốc (49)
1120
Cuộc chiến diệt quốc (48)
1119
Cuộc chiến diệt quốc (47)
1118
Cuộc chiến diệt quốc (46)
1117
Cuộc chiến diệt quốc (45)
1116
Cuộc chiến diệt quốc (44)