Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

6

Bình

78

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Hàn Môn Kiêu Sĩ (Dịch-Hoàn)

Truyện có 1215 chương.
1
Mưa gió mùa thu?
2
Đệ tử hàn môn
3
Khinh người quá đáng
4
Từ đường Lý thị.
5
Oan gia ngõ hẹp.
6
Mâu thuẫn trở nên gay gắt.
7
Mâu thuẫn trở nên gay gắt.
8
Lấy chính nghĩa trả oán hận (trung).
9
Lấy chính nghĩa báo oán hận (hạ).
10
Huynh đệ thương lượng.
11
Rao giá trên trời.
12
Đông như trẩy hội.
13
Học đường Lộc Sơn.
14
Diêu Lão Ngưu.
15
Ngũ Lang Nhạc gia.
16
Tin tức trong huyện.
17
Thiên Vương giáp giấy.
18
Sự kiện bài tập.
19
Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà.
20
Tứ thân tuyển tài.
21
Tâm sự của Vương Quý.
22
Tâm sự của Vương Quý (2)
23
Đề nghị lương tâm.
24
Đã được như nguyện.
25
Đã được như nguyện (2)
26
Mới tới huyện thành.
27
Mới tới huyện thành. (2)
28
Lá thăm tốt nhất.
29
Sách mới nóng nảy.
30
Sách mới nóng nảy. (2)
31
Trận đầu lôi đài (1).
32
Trận đầu lôi đài (2).
33
Trận đầu lôi đài (3).
34
Trận đầu lôi đài (4)
35
Lánh mưu lương sách.
36
Lánh mưu lương sách. (2)
37
Kịch chiến bán kết.
38
Kịch chiến bán kết. (2)
39
Kỳ binh đột nhiên.
40
Tan rã trong không vui.
41
Tan rã trong không vui. (2)
42
Ngao du ngã lừa.
43
Tiểu nương cùng họ.
44
Tiểu nương cùng họ. (2)
45
Trận chung kết tới.
46
Dũng đoạt giải nhất.
47
Giải oan cho cha.
48
Giải oan cho cha. (2)
49
Chất vấn ngoài ý muốn.
50
Chất vấn ngoài ý muốn. (2)
51
Kỵ binh Liêu quốc.
52
Đại Khí xoay người.
53
Đại Khí xoay người. (2)
54
Thâm tàng bất lộ.
55
Bất chiến khuất nhân.
56
Bất chiến khuất nhân. (2)
57
Năm mới đến.
58
Khách không mời mà đến.
59
Khách không mời mà đến. (2)
60
Tế tổ năm mới.
61
Lệ rơi bịn rịn chia tay.
62
Lệ rơi bịn rịn chia tay. (2)
63
Bí tịch võ công.
64
Bí tịch võ công. (2)
65
Nhạc phụ làm mối.
66
Ngẫu nhiên gặp gỡ tại huyện thành.
67
Hùn vốn cổ phần.
68
Hùn vốn cổ phần (2)
69
Thu hoạch ngoài ý muốn.
70
Đại Nhạn, Hỉ Thước.
71
Đại Nhạn, Hỉ Thước. (2)
72
Vô phúc tiêu thụ.
73
Đứng trước lựa chọn
74
Lão nhân thần bí
75
Thế chấp nha hoàn
76
Tri Huyện thị sát
77
Tri huyện thị sát (2)
78
Tri Huyện thị sát (3)
79
Mua sách huyện thành
80
Sóng gió lễ vật
81
Tết Thổ Địa Lộc Sơn (1)
82
Tết Thổ Địa Lộc Sơn (2)
83
Tết Thổ Địa Lộc Sơn (3)
84
Lương Sơn Tống Giang
85
Khách đến thăm trong đêm
86
Xuất sư bất lợi
87
Hòa giải mâu thuẫn
88
Vào thành đi thi
89
Thi Huyện Học
90
Lại thi võ kỹ
91
Tin vui truyền đến
92
Thuê phòng huyện thành
93
Trượng nghĩa cứu người
94
Cầu trợ khẩn cấp
95
Lý Trương tranh chấp (1)
96
Lý Trương tranh chấp (2)
97
Lý Trương tranh chấp (3)
98
Lý Trương tranh chấp (4)
99
Lý Trương tranh chấp (5)
100
Lại về huyện thành