Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

3

Bình

62

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Decade Tối Thượng Hệ Thống (3)

Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay lắm

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay lắm chúc đạt được top cao hơn

Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

hay lắm bạn ơi tuyệt