Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

1

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Đạo Môn Thái Thượng (1)

LÝ TRƯỜNG SINH

Nhân vật chính

MỘT DIỄN HÓA CỦA THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN, SÁT PHẠT QUYẾT ĐOÁN, KHÔNG DÍNH PHÀM TRẦN, NHÂN VẬT CHÍNH XO…