Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

Thêm

Đạo Hữu Kịch Bản Của Người Thật Dễ Nhìn

Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số chương 792

Giới Thiệu Truyện Đạo Hữu Kịch Bản Của Người Thật Dễ Nhìn

"Mưa xối bầu trời, hủy đến rất có ý tứ." Ta gọi Tô Ly, là Vũ Thường phong vạn năm đơn truyền (mở phong đến nay) khó gặp một lần (duy nhất). . . Nam đệ tử. . . Chín tuổi năm đó sư phụ mang cho ta trở về cái sư muội. Mười tuổi năm đó sư phụ đường chạy. Ngày đó ta khép lại sách, con mắt cực kỳ chăm chú: "Cô nương, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, tất có họa sát thân!" Cảnh giới phân chia 【 quyển sách cảnh giới: Tu sĩ hết thảy mười lăm cảnh, phân hạ trung thượng tam đẳng. Hạ ngũ cảnh: Nhập Khí cảnh, Minh Tâm cảnh, Phần Lô Cảnh, Luyện Khí cảnh, Trúc Lô cảnh, Trung ngũ cảnh: Động Phủ cảnh, Quan Hải cảnh, Long Môn cảnh, Kim Đan cảnh, Nguyên Anh cảnh ( Địa Tiên). Thượng ngũ cảnh: Ngọc Phác, Tiên Nhân, Phi Thăng, Thất Truyền nhị cảnh. . . . Võ phu chia làm tổng mười cảnh giới, truyền thuyết có mười một cảnh giới, nhưng là tồn tại ở trong truyền thuyết. Mười cảnh theo thứ tự là: Luyện thể tam cảnh: Nê Phôi cảnh, Mộc Thai cảnh, Thủy Ngân cảnh. Luyện khí tam cảnh: Anh Hồn cảnh, Hùng Phách cảnh, Vũ Đảm cảnh. Luyện thần tam cảnh: Kim Thân cảnh, Viễn Du cảnh, Sơn Điên cảnh Đệ thập cảnh: Chỉ cảnh ( chia làm ba tầng) 】 Cảnh giới cơ sở phân chia đến từ « kiếm đến » bất quá có chút trải qua cá ướp muối cải biến.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Đạo Hữu Kịch Bản Của Người Thật Dễ Nhìn!