Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Nhân Vật

1

Thêm

Đề cử / Review truyện Đại Tần: Chính Xác , Cha Ngươi Chính Là Tần Thủy Hoàng (1)

Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay nói về các nhân vật từ cuối nhà Tần và đầu nhà Hán, hệ thống ít khi buff main não cũng to