Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

15

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ (Dịch)

Truyện có 1185 chương.
1
Đại La Thánh Địa (1)
2
Đại La Thánh Địa (2)
3
Người này chỉ nên có ở trên trời (1)
4
Người này chỉ nên có ở trên trời (2)
5
Thế giới này không thiếu thiên tài
6
Không vì thành tiên, chỉ vì ở lại hồng trần chờ nàng trở về
7
Học được luyện đan thuật, sống cuộc đời thoải mái
8
Đại La Tiên Cung
9
Tiểu sư đệ Lưu Thanh Phong
10
Các ngươi biết sư huynh cảnh giới gì không?
11
Đại sư huynh ngày mai sẽ phi thăng đó!
12
Ta coi ngươi là sư huynh, ngươi vậy mà coi ta là thằng ngốc
13
Làm người phải thành thật
14
Trang phục trường bào Thanh Vân Kỳ Lân
15
Đại điển sắc phong, Đại La cổ lệnh
16
Chân ngôn chí lý, oanh động Trung Châu
17
Chúng ta đến đây bái kiến Bán Thánh!
18
Ban pháp Lý Chính, vang danh thiên hạ
19
Sư huynh, đệ luyện thành công rồi
20
Đại sư huynh, không bằng gọi nó là Đại Lực Kim Cương Hoàn
21
Phụ thân! Chuyện này đâu có liên quan gì tới con!
22
Mảnh trời Trung Châu, muốn thay đổi!
23
Các ngươi đoán xem sư huynh nói cái gì?
24
Mặc hắn Phật pháp vô biên, ta vẫn vô địch đương thời
25
Ngày thứ bảy
26
Chân ngôn Đại Đạo
27
Tản bước đầy nhịp điệu, ta chính là Đạo!
28
Ai có thể tới cực lạc?
29
Đao ở trong tay
30
Hôm nay, ta truyền cho ngươi Phật Pháp Đại Thừa
31
Bát Nhã Kinh, Đại Thừa Phật hiện, Phật môn thiên hạ khiếp sợ
32
Phật Tử chi sư
33
Đạo môn Đại sư huynh?
34
Việc này cứ như vậy định rồi
35
Hút tiên khí đó
36
Sư thúc, không liên quan tới con mà
37
Ý của sư huynh là...Giết người diệt khẩu?
38
Lục Trường Sinh tự mình luyện đan, dị tượng kinh khủng xuất hiện
39
Phụ thân, con không có nói dối, đây chính là tuyệt thế tiên đan đó!
40
Cho sư phụ nhìn một cái
41
Nói ra sợ các ngươi không tin, viên tuyệt thế tiên đan này...
42
Các ngươi thì biết cái gì?
43
Ngươi có chắc thứ đồ Chơi này gọi là uy lực nhỏ yếu không?
44
Một quyền này có 3 năm tu vi
45
Cực Nhạc Vãng Sinh Hàng Ma Đan
46
Sư huynh, đan dược này lợi hại như vậy, hay gọi nó là 'Đan Nổ' đi!
47
Đại sư huynh giảng bài truyền đạo!
48
Dị tượng ấp ủ đã lâu
49
Ta nguyện vì thương sinh thiên hạ, người người như rồng, nhất phi trùng thiên!
50
Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp
51
Đồ nhi là Luyện Khí trung kỳ
52
Tử Vân sư muội lại tới
53
Ta không ra vẻ nữa mà!
54
Rời Đại La
55
Vị công tử này tuấn tú quá
56
Không có ngân lượng?
57
Vương Phú Quý
58
Thơ như vầy cũng là thơ?
59
Vì sao vẻ ngoài đẹp trai như vậy chứ?
60
Đây là nhân sinh
61
Đến Hoàng Cung
62
Càn Thất Dạ
63
Đúng là vị đạo này!
64
Đành dẫn thêm người
65
Ngươi ngon thì lên
66
Ngắn nhỏ bất lực
67
Đưa đèn màu
68
Ngươi hâm à?
69
Trò vui
70
Mười vạn cân?
71
Ngươi nghiêm túc?
72
Có chuyện lớn
73
Ta trắng tay rồi
74
Còn có trận pháp?
75
Ngươi không phải đệ tử Ma Môn sao?
76
Lưu lại tờ giấy đi
77
Con sai rồi
78
Người này khai trí à?
79
Hắn đến rồi
80
Chớ có hạ thủ lưu tình
81
Có cần trực tiếp vậy không?
82
Ngưỡng mộ đại danh đã lâu
83
Còn ta thì sao?
84
Cảm giác kỳ quái
85
Lang Gia Tiên Tàng
86
Thiên Vân Nhu
87
Xem ra không được
88
Rách rồi?
89
Hung binh xuất thế
90
Được không vậy?
91
Thần vật vào tay
92
Đông Hoàng chuông sao?
93
Suy nghĩ nhiều rồi
94
Không thể đụng vào hắn
95
Không khí vi diệu
96
Nhường ra ngôi vị Thánh Tử?
97
Nhớ lấy
98
Đại sự
99
Lại là đại sự?
100
Nàng thế nào?