Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

26

Nhân Vật

1

Thêm

Đề cử / Review truyện Đại Lục Liên Hoa (1)

Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Tay bút không tệ nha, hành văn khá hợp với ta👍. Vững tay ra chương nha tác 🥰