Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

13

Bình

51

Nhân Vật

6

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Đại Hạ Văn Thánh (Dịch) (6)

Cố Cẩm Niên

Nhân vật chính

Cố Cẩm Niên sinh ra trong một thế gia Võ Tướng, là tôn nhi của Trấn Quốc Công Đại Hạ. Phụ thân là L…

Tô Hoài Ngọc

Nhân vật chính

Đệ nhất thần thám Đại Hạ. Là người có lối tư duy khác người thường, bản thân nắm giữ một đạo ấn ký …

Vĩnh Thịnh Đại Đế

Hoàng đế vương triều Đại Hạ - cữu cữu của Cố Cẩm Niên. Năm xưa khởi nghĩa tạo phản, lên ngôi bất ch…

Cố Nguyên

Trấn Quốc Công của Đại Hạ. Ông là cương trực, thẳng thắn, là trụ cột của quốc gia cũng như Cố gia, …

Dương Hàn Nhu

Tôn nữ của Lễ bộ Thượng thư Dương Khai. Nàng có vẻ xinh đẹp nhu mì, sinh ra và lớn lên trong thế gi…

Dao Trì tiên tử

Nàng là người nổi danh nhất Linh Lung Tiên Cung, tương lai sẽ kế thừa Linh Lung Tiên Cung. Tướng mạ…