Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

83

Nhân Vật

Thêm

Ủng Hộ Truyện Có Hệ Thống Ta Tạo Harem Khắp Vạn Giới của tác giả Lazy_Man

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc. Mỗi truyện được nhận tối đa 1000000 TLT ủng hộ cho mỗi tháng.

Trang Truyện