Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

10

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Chạy Mau! Ma Đầu Kia Tới! (Dịch) (2)

Luyện Khí Tầng Mười ·
5 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay quá. Cẩu lưu+ Mạt thế +Ma Đạo. Không trói buộc đạo đức. Cố gắng DG

Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Team nào dịch bộ này vậy, truyện thì hay vl đó mà dịch kiểu gì câu trước câu sau không liên quan gì hết ... Điểm dịch 4đ đi cố gắng nha