Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

4

Bình

36

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch (Bản Dịch) (4)

Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Bản dịch kiểu gì mấy chương gần đây đọc như convert vậy ad

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Dịch lại uy tín chút đi , đọc như convert vậy từ chương 2115 . Bỏ xèng ra mua chương mà dịch kì vậy

Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

bạn gửi nhầm code cho mình rồi mình lấy code truyện này mà

Hóa Thần Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Hay