Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

Thêm

Bắt Đầu Làm Phong Chủ, Thu Đồ Đệ Đưa Hệ Thống!

Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Còn tiếp
Số chương 148

Giới Thiệu Truyện Bắt Đầu Làm Phong Chủ, Thu Đồ Đệ Đưa Hệ Thống!

Lý Trường Phong xuyên qua đến huyền huyễn thế giới, trở thành Kháo Sơn tông Thập Tam trưởng lão, cũng trói định thần cấp sư tôn hệ thống, chỉ cần thu đồ đệ còn có thể thu được hệ thống ban thưởng.

Ngoại trừ đệ tử tu luyện, Lý Trường Phong có thể được đến gấp trăm lần trả về bên ngoài, mỗi người đệ tử còn biết là Lý Trường Phong mang đến nghịch thiên ban thưởng!

( thu đồ đệ trung thực trung hậu không linh căn đệ tử Lâm Phàm, thu hoạch được công pháp đơn giản hoá hệ thống! )

( thu đồ đệ thiên tư trác tuyệt Chân Phượng chi thể đệ tử Phượng Vũ, thu hoạch được tự động tu luyện hệ thống! )

( thu đồ đệ chính khí Hạo Nhiên một lòng luyện kiếm đệ tử Diệp Kiếm, thu hoạch được ngộ đạo hệ thống! )

Lý Trường Phong đem đệ tử gọi vào truyền công thất, làm một kiện đại sự!

Đó chính là đem lấy được hệ thống mới, đưa cho các đệ tử!

Làm đệ tử nhóm lợi dụng hệ thống nhao nhao độ kiếp thành tiên, đã cử thế vô địch lúc, nhưng ở gấp trăm lần trả về sư tôn Lý Trường Phong trước mặt, phất tay liền sẽ bị trấn áp!

Lý Trường Phong: Vô địch thật sự là tịch mịch như tuyết!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Bắt Đầu Làm Phong Chủ, Thu Đồ Đệ Đưa Hệ Thống!!