Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

5

Bình

17

Nhân Vật

2

Thêm

Ủng Hộ Truyện Bảo Ngươi Làm Con Tin, Ngươi Lại Theo Đuổi Nữ Đế Kẻ Địch (Bản dịch) của tác giả Thích uống canh hồ tiêu cay

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc. Mỗi truyện được nhận tối đa 1000000 TLT ủng hộ cho mỗi tháng.

Trang Truyện