Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

51

Bình

107

Nhân Vật

4

Thêm

Danh sách chương truyện Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta (Bản Dịch)

Truyện có 2787 chương.
1
Từ Hôm Nay Trở Đi Làm Tộc Trưởng (1)
2
Từ Hôm Nay Trở Đi Làm Tộc Trưởng (2)
3
Hệ Thống Đã Đi Đâu (1)
4
Hệ Thống Đã Đi Đâu (2)
5
Kịch Bản Phản Chế (1)
6
Kịch Bản Phản Chế (2)
7
Tộc Trưởng Có Chút Hung (1)
8
Tộc Trưởng Có Chút Hung (2)
9
Lão tổ còn có thể kiên trì bao lâu?
10
Lung Yên Lão Tổ! Quả Bom Bên Ta (1)
11
Lung Yên Lão Tổ! Quả Bom Bên Ta (2)
12
Tìm Hiểu Về Công Cụ Đánh Cá Bị Cấm (1)
13
Tìm Hiểu Về Công Cụ Đánh Cá Bị Cấm (2)
14
Lưới kéo
15
Bắt Được Xích Lân Thiện (1)
16
Bắt Được Xích Lân Thiện (2)
17
Vương Thị Huyền Nguyên Quyết (1)
18
Vương Thị Huyền Nguyên Quyết (2)
19
Bàn Tay Vàng Của Ta (1)
20
Bàn Tay Vàng Của Ta (2)
21
Phong Cốc Nông Trang (1)
22
Phong Cốc Nông Trang (2)
23
Hy Vọng Của Gia Tộc (1)
24
Hy Vọng Của Gia Tộc (2)
25
Dấu Hiệu Trùng Tai (1)
26
Dấu Hiệu Trùng Tai (2)
27
Thiên Phú! Linh Trùng Sư! (1)
28
Thiên Phú! Linh Trùng Sư! (2)
29
Quân Đoàn Sinh Vật (1)
30
Quân Đoàn Sinh Vật (2)
31
Thật là Thơm! Tôn Nữ Bảo Bối Của Ta (1)
32
Thật là Thơm! Tôn Nữ Bảo Bối Của Ta (2)
33
Tiền Thị Thương Hội (1)
34
Tiền Thị Thương Hội (2)
35
Mua Định Rời Tay (1)
36
Mua Định Rời Tay (2)
37
Linh Phong Tổ Ong (1)
38
Linh Phong Tổ Ong (2)
39
Vị Hôn Thê Trong Truyền Thuyết (1)
40
Vị Hôn Thê Trong Truyền Thuyết (2)
41
Giáo Huấn Vãn Bối (1)
42
Giáo Huấn Vãn Bối (2)
43
Mở Ra Thế Giới Mới Cho Nhị Ca (1)
44
Mở Ra Thế Giới Mới Cho Nhị Ca (2)
45
Tổ Tử Tinh Linh Phong (1)
46
Tổ Tử Tinh Linh Phong (2)
47
“Thiếu Tộc Trưởng” Của Công Tôn Thị (1)
48
“Thiếu Tộc Trưởng” Của Công Tôn Thị (2)
49
Con Cái Theo Mẹ (1)
50
Con Cái Theo Mẹ (2)
51
Sơn Dương Tiểu Linh Chủng (1)
52
Sơn Dương Tiểu Linh Chủng (2)
53
Mộng Điệp (1)
54
Mộng Điệp (2)
55
Gia Phong Gia Giáo (1)
56
Gia Phong Gia Giáo (2)
57
Ánh Tú Lư Thị (1)
58
Ánh Tú Lư Thị (2)
59
Băng Tinh Lộ Ẩm (1)
60
Băng Tinh Lộ Ẩm (2)
61
Minh Thăng lão tổ
62
Ngự Phong Thủ Ký (1)
63
Ngự Phong Thủ Ký (2)
64
Bí Mật Minh Ước (1)
65
Bí Mật Minh Ước (2)
66
Bước Ngoặt Của Vận Mệnh (1)
67
Bước Ngoặt Của Vận Mệnh (2)
68
Rút Dây Động Rừng (1)
69
Rút Dây Động Rừng (2)
70
Mở Tuyến Vận Chuyển (1)
71
Mở Tuyến Vận Chuyển (2)
72
Sức mạnh gắn kết của gia tộc (1)
73
Sức mạnh gắn kết của gia tộc (2)
74
Cống hiến cho gia tộc
75
Mẫu tử giao tâm (1)
76
Mẫu tử giao tâm (2)
77
Tứ đệ thi triển tà thuật gì vậy? (1)
78
Tứ đệ thi triển tà thuật gì vậy? (2)
79
Ta nghe lời ngươi, Tứ thúc thúc! (1)
80
Ta nghe lời ngươi, Tứ thúc thúc! (2)
81
Không mang theo hệ thống
82
Về chấp niệm ngón tay vàng (1)
83
Về chấp niệm ngón tay vàng (2)
84
Bái kiến Lung Yên lão tổ (1)
85
Bái kiến Lung Yên lão tổ (2)
86
Lão tổ muốn xuất hành (1)
87
Lão tổ muốn xuất hành (2)
88
Truyền thuyết! Giao Long Bang (1)
89
Truyền thuyết! Giao Long Bang (2)
90
Phe phái thông gia (1)
91
Phe phái thông gia (2)
92
Đông Cảng Trần thị (1)
93
Đông Cảng Trần thị (2)
94
Bách Đảo vệ
95
Kim Sa Đảo (1)
96
Kim Sa Đảo (2)
97
Trở mình thôi! Lung Yên lão tổ (1)
98
Trở mình thôi! Lung Yên lão tổ (2)
99
Thương thế của Lung Yên lão tổ (1)
100
Thương thế của Lung Yên lão tổ (2)