Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thể Loại Truyện Hệ Thống

Truyện Hệ Thống Mới Cập Nhật

Truyện Hệ Thống Là Gì?

Nội dung phần lớn tập trung vào việc nhân vật chính bị thế lực thần bí (tác giả) tích hợp một cái hệ thống như trong game vào người. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ hay giết người/quái....sẽ được tăng năng lực hay mua thần khí...