Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Xafjr

Xafjr

Luyện Khí Tầng Chín
Gia nhập: 10:11 29/06/2021
Thông tin công khai
Tên
-
Giới tính
-
Tuổi
20
Địa phương
-
Linh thạch
101
Truyện đang đọc
51
Tài sản cá nhân

Mặt Nạ Đạo Tặc

Hộp Thiên Giới

Ứng Dụng Đọc Truyện TruyenYY

Trải nghiệm đọc truyện tốt hơn, tiết kiệm dung lượng 4G, tải nhanh khi mạng yếu.