Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

1stspidermen

1stspidermen

Kết Đan Hậu Kỳ
Gia nhập: 06:39 29/11/2018
Thông tin công khai
Tên
Vy Đức Tú
Giới tính
Nam Tu
Tuổi
28
Địa phương
Đức trọng
Linh thạch
228
Truyện đang đọc
73
Tài sản cá nhân

Hộp Thiên Giới

Hỏa Phù

Hành Tây

Mặt Nạ Đạo Tặc

Túi Máu (Đại)

Ứng Dụng Đọc Truyện TruyenYY

Trải nghiệm đọc truyện tốt hơn, tiết kiệm dung lượng 4G, tải nhanh khi mạng yếu.