Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

5

Bình

10

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính, Ta Nằm Yên Làm Giàu (5)

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Nhiệt liệt đề cử!

Luyện Khí Tầng Hai ·
10 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, mong sớm hoàn

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay qua, cảm ơn bạn.

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Bạo chương đi ad ui

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện này hay. Hy vọng nhóm dịch sẽ dịch và up nhanh.