Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Tu Tiên Từ Gia Tộc Ngự Thú Phát Triển

Truyện có 77 chương.
81
Kết thúc
80
Dậy sóng cùng đàm phán
79
Tội nghiệt kết thúc
78
Khu trục
77
Hồng Thụ Sơn Quần
76
Luyện Khí chín tầng
75
Huyết Thi Môn
74
Tà tu
73
Trấn ma ti tán tu
72
Rời đi
71
Gia tộc phát triển
70
Địa khu chính quyền
69
Đại gia trưởng
68
Ngoài ý muốn tới trước lâm
67
Phù phong chi nỏ
66
Vũ khí ý nghĩ
65
Kết thúc cùng về nhà
64
Tranh luận và giải quyết
63
Xác định trưởng lão chỉ vị
62
Thành lập phường thị ý nghĩ
61
Đến
60
Kết thúc công việc
59
Tiến về Lạc Nhật thành
58
Kiếm tu bí thuật Kiếm Hồn
57
Chỉnh lý vật tư
56
Ly Quốc rút quân
55
Chung chiến (hạ)
54
Chung chiến (thượng)
53
Tổng chiến
52
Phong bạo
51
Ấn thế gia tộc
50
Thoát đi
49
Lôi đình
48
Kiếm ý
47
Thăm dò
46
Lâm chiến
45
Xuất chiến
44
Sớm lễ thành nhân
43
Trưởng thành
42
Tổng kết
41
Tập kích kết thúc
40
Tiên phong bộ đội
39
Luyện khí truyền thừa
38
Chưởng khống Quảng Vân thành
37
Đến Quảng Vân cánh rừng
36
Chỉnh biên đội ngũ
35
Vân thuyền trận pháp hỏa lực hệ thống
34
Ly biệt
33
Cỡ trung vân thuyền
32
Tạm đảm nhiệm trưởng lão
31
Trúc Cơ tu sĩ
30
Chưa tuyên mà chiến
29
Liên trảm
28
Ngoài ý muốn xung đột
27
Chương 27
26
Tây bộ tu tiên gia tộc tới chơi
25
Luyện Khí hậu kỳ
24
Vào đông lang viên
23
Diễn dệt trận pháp: Truyền hơi thở
22
Mạc gia thôn
21
Thu phục
20
Nham thương!
19
Thanh Vân khuyển tộc?
18
Tu tiên Lý gia
17
Đột phá cùng bội thu
16
Đại Hoàng
15
Người tới cùng hoà giải
14
Cuồn cuộn sóng ngầm
13
Tróc Yêu Ti
12
Cơ sở đại trận
11
Luyện Khí sáu tầng
10
Dẫn dắt linh mạch
9
Truyền đạo tu luyện
8
Dong Động linh Băng Tỉnh Thạch
7
Dong Động Băng Trùng
6
Ngoài ý muốn phát hiện
5
Di chuyển Thanh Phong Sơn
4
Về nhà
3
Đường về
2
Chương 2
1
Truy đuổi chiến
Chọn khoảng: 81 - 1