Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Tu Tiên Từ Gia Tộc Ngự Thú Phát Triển

Truyện có 77 chương.
1
Truy đuổi chiến
2
Chương 2
3
Đường về
4
Về nhà
5
Di chuyển Thanh Phong Sơn
6
Ngoài ý muốn phát hiện
7
Dong Động Băng Trùng
8
Dong Động linh Băng Tỉnh Thạch
9
Truyền đạo tu luyện
10
Dẫn dắt linh mạch
11
Luyện Khí sáu tầng
12
Cơ sở đại trận
13
Tróc Yêu Ti
14
Cuồn cuộn sóng ngầm
15
Người tới cùng hoà giải
16
Đại Hoàng
17
Đột phá cùng bội thu
18
Tu tiên Lý gia
19
Thanh Vân khuyển tộc?
20
Nham thương!
21
Thu phục
22
Mạc gia thôn
23
Diễn dệt trận pháp: Truyền hơi thở
24
Vào đông lang viên
25
Luyện Khí hậu kỳ
26
Tây bộ tu tiên gia tộc tới chơi
27
Chương 27
28
Ngoài ý muốn xung đột
29
Liên trảm
30
Chưa tuyên mà chiến
31
Trúc Cơ tu sĩ
32
Tạm đảm nhiệm trưởng lão
33
Cỡ trung vân thuyền
34
Ly biệt
35
Vân thuyền trận pháp hỏa lực hệ thống
36
Chỉnh biên đội ngũ
37
Đến Quảng Vân cánh rừng
38
Chưởng khống Quảng Vân thành
39
Luyện khí truyền thừa
40
Tiên phong bộ đội
41
Tập kích kết thúc
42
Tổng kết
43
Trưởng thành
44
Sớm lễ thành nhân
45
Xuất chiến
46
Lâm chiến
47
Thăm dò
48
Kiếm ý
49
Lôi đình
50
Thoát đi
51
Ấn thế gia tộc
52
Phong bạo
53
Tổng chiến
54
Chung chiến (thượng)
55
Chung chiến (hạ)
56
Ly Quốc rút quân
57
Chỉnh lý vật tư
58
Kiếm tu bí thuật Kiếm Hồn
59
Tiến về Lạc Nhật thành
60
Kết thúc công việc
61
Đến
62
Thành lập phường thị ý nghĩ
63
Xác định trưởng lão chỉ vị
64
Tranh luận và giải quyết
65
Kết thúc cùng về nhà
66
Vũ khí ý nghĩ
67
Phù phong chi nỏ
68
Ngoài ý muốn tới trước lâm
69
Đại gia trưởng
70
Địa khu chính quyền
71
Gia tộc phát triển
72
Rời đi
73
Trấn ma ti tán tu
74
Tà tu
75
Huyết Thi Môn
76
Luyện Khí chín tầng
77
Hồng Thụ Sơn Quần
78
Khu trục
79
Tội nghiệt kết thúc
80
Dậy sóng cùng đàm phán
81
Kết thúc
Chọn khoảng: 1 - 81