Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

30

Bình

48

Nhân Vật

2

Thêm

Danh sách chương truyện Trường Sinh: Khởi Đầu Là Thợ Săn (Dịch)

Truyện có 1035 chương.
1
Thế người khó sống
2
Thế người khó sống (2)
3
Thêm điểm
4
Thêm điểm (2)
5
Một loại tổ hợp
6
Chó hoang
7
Ăn tuyệt hậu
8
Ăn tuyệt hậu (2)
9
Ép buộc
10
Bắn giết
11
Bắn giết (2)
12
Hiệp khách
13
Võ đạo
14
Võ đạo (2)
15
Cự tuyệt
16
May mắn!
17
Đi săn về
18
Dã tâm
19
Xem thường
20
Luyện công
21
Hồi Liễu Công
22
Nguyên ca nhi, chàng còn nói mình không nhập ma chướng?
23
Non nớt
24
Huyết trư dưỡng trư, huyết long dưỡng long
25
Công đạo
26
Vật tay
27
Nguyên ca
28
Cướp người
29
Hai mũi tên
30
Người thô lỗ
31
Loạn khởi
32
Rời đi
33
Bắt phu
34
Ẩn núi
35
Đêm về
36
Thế ngoại đào nguyên
37
Gặp hổ
38
Gặp hổ (2)
39
Thuần hổ
40
Thuần hổ (2)
41
Thu phục
42
Thu phục (2)
43
Bị hỏi tới
44
Hổ vào thôn
45
Hổ vào thôn (2)
46
Nương môn này thật hổ
47
Nương môn này thật hổ (2)
48
Dấu hỏi màu máu
49
Trốn chạy
50
Dạ tặc (1)
51
Dạ tặc (2)
52
Vào huyện (1)
53
Vào huyện (2)
54
Vô pháp vô thiên
55
Vô pháp vô thiên (2)
56
Hỏi chuyện chốn câu lan
57
Hỏi chuyện chốn câu lan (2)
58
Hỏi chuyện chốn câu lan (3)
59
Tùy tùng
60
Tùy tùng (2)
61
Xác minh
62
Xác minh (2)
63
Mù mắt
64
Giết
65
Huyết Đao Môn
66
Huyết Đao Môn (2)
67
Lựa chọn
68
Lựa chọn (2)
69
Di dời
70
Di dời (2)
71
Chợ đen
72
Chợ đen (2)
73
Tiểu Lý gia
74
Mất tích
75
Mất tích (2)
76
Cáo bệnh
77
Xảy ra chuyện
78
Xảy ra chuyện (2)
79
Xảy ra chuyện (3)
80
Hả? Tại sao lại là ra thương pháp? (1)
81
Hả? Tại sao lại là ra thương pháp? (2)
82
Thổ Phách Công, Xuân Thu Đao
83
Thổ Phách Công, Xuân Thu Đao (2)
84
Ảnh huyết, ảnh cốt, sinh mệnh đồ lục (1)
85
Ảnh huyết, ảnh cốt, sinh mệnh đồ lục (2)
86
Thiềm thừ đăng thiên khuyết, tụ khí như trọng sơn
87
Thiềm thừ đăng thiên khuyết, tụ khí như trọng sơn (2)
88
Tu luyện (1)
89
Tu luyện (2)
90
Dấu hiệu nguy hiểm
91
Dấu hiệu nguy hiểm (2)
92
Đột phá
93
Đột phá (2)
94
Dung hợp
95
Dung hợp (2)
96
Hậu sự (1)
97
Hậu sự (2)
98
Ba thức (1)
99
Ba thức (2)
100
Trở về phường